Zde může být obrázek školy.

Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Komenského 10
Obec: Rumburk
Kraj: Ústecký
PSČ: 408 01
Ředitel:Mgr. Lenka Laubrová
Kontakt na školu Telefon: 412 332 491
Email: reditelstvi@gymrumburk.cz
Web: http://www.gymrumburk.cz
IČ:47274603
RED-IZO:600010279
Zřizovatel:Ústecký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Komenského 10
Obec: Rumburk
Kraj: Ústecký
PSČ: 408 15
Kontakt na školu: Telefon: 412 332 491
Fax: 412 332 269
IZO:047274603
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 450
Aktuální počet žáků: 405
Dny otevřených dveří (termín/y): 1.12.2018,6.2.2019
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, videotelefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 7.15
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 0
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Školní vzdělávací program: svp_16_17.pdf (6841,4 KB)
Školní řád: Skolni_rad.pdf (63,4 KB)
Poslední výroční zpráva: vyrocni_zprava.pdf (149,9 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, ICT, zeměpis, dějepis, cizí jazyky, biologie, chemie, fyzika, hudební výchova, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, posilovna, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, sportovní dny, plesy, tématické/projektové dny, besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, výlety, adaptační kurzy, jarmarky a dílny
Zapojení ve specifických programech : DSD, DofE, Erasmus+
Domácí spolupráce : TOS Varnsdorf, FSE UJEP, ZŠ Rumburk (všechny)
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: společné projekty se zahraničním subjektem, sportovní pobyt v zahraničí, výměnné pobyty, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: francouzský, německý, anglický, latinský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, plavání, lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: IVP pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, Kariérový poradce, školní psycholog, školní metodik prevence
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly, jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy, počítače ve třídách, počítače ve společných prostorách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce:
Zájmové činnosti: hudební, technické, ICT, Školní televize, přírodovědné, jazykové, sportovní, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, školní dvůr, vyhrazená učebna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: sport, kultura, ZUŠ, DDM/středisko volného času, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, školní informační systém, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, profil školy na sociální síti
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-nástěnka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Komenského 10
Obec: Rumburk
Kraj: Ústecký
PSČ: 408 15
Kontakt na školu: Telefon: 412 332 491
Fax: 412 332 269
IZO:181013983
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 3 a více jídel
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 20-30
Bufet: ano
Nápojové/potravinové automaty: ano