Zde může být obrázek školy.

Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Komenského 10
Obec: Rumburk
Kraj: Ústecký
PSČ: 408 01
Ředitel:Mgr. Lenka Laubrová
Kontakt na školu Telefon: 412 332 491
Email: reditelstvi@gymrumburk.cz
Web: http://www.gymrumburk.cz
IČ:47274603
RED-IZO:600010279
Zřizovatel:Ústecký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Komenského 10
Obec: Rumburk
Kraj: Ústecký
PSČ: 408 15
Kontakt na školu: Telefon: 412 332 491
IZO:047274603
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 450
Aktuální počet žáků: 380
Dny otevřených dveří (termín/y): 23.11.2022, 15.2. 2023
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, videotelefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 7.15
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 0
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Školní vzdělávací program: svp_2022_2023.pdf (9190,3 KB)
Školní řád: Skolni_rad.pdf (72,3 KB)
Poslední výroční zpráva: vyrocni_ zprava_2021_2022.pdf (514,9 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, knihovna, chemie, fyzika, výtvarná výchova, biologie, hudební výchova, dějepis, zeměpis, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: posilovna, venkovní hřiště, v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, tématické/projektové dny, výlety, plesy, adaptační kurzy, besídky/akademie, jarmarky a dílny, návštěvy kulturních akcí, exkurze
Zapojení ve specifických programech : DSD, DofE, Erasmus+, Lanterna Futuri
Domácí spolupráce : TOS Varnsdorf, FSE UJEP, ZŠ Rumburk (všechny)
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, společné projekty se zahraničním subjektem, výměnné pobyty, sportovní pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: latinský, francouzský, německý, anglický, italský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, plavání, lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy našich sousedů (Post Bellum), Elixír do škol (Nadace ČS)
Specifické formy podpory žákům: IVP pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, školní psycholog, výchovný poradce, Kariérový poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace, kurz autoškoly
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve třídách, počítače ve společných prostorách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: BYOD
Zájmové činnosti: sportovní, ICT, jazykové, hudební, přírodovědné, technické, programování/robotika, společenské hry, Školní televize, klub ručních prací
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, vyhrazená učebna, studovna/knihovna
V blízkosti školy: veřejná knihovna, kultura, DDM/středisko volného času, ZUŠ, park/přírodní zázemí, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, profil školy na sociální síti, třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-nástěnka, možnost editace osobních údajů žáka
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Komenského 10
Obec: Rumburk
Kraj: Ústecký
PSČ: 408 15
Kontakt na školu: Telefon: 412 332 491
IZO:181013983
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 30-35
Bufet: ano
Nápojové/potravinové automaty: ano