Logo školy

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Liberec, Šamánkova 500/8, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Liberec, Šamánkova 500/8, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Šamánkova 500/8
Obec: Liberec
Kraj: Liberecký
PSČ: 460 01
Ředitel:Mgr. Jaroslav Počer
Kontakt na školu Mobil: 725 965 315
Email: jaroslav_pocer@oalib.cz
Web: www.oalib.cz
IČ:46747966
RED-IZO:600010571
Zřizovatel:Liberecký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Šamánkova 500/8
Obec: Liberec
Kraj: Liberecký
PSČ: 460 01
Kontakt na školu: Telefon: 485 106 143
Fax: 485 105 120
IZO:000082252
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 530
Aktuální počet žáků: 460
Dny otevřených dveří (termín/y): 15.1.2022
Forma přijímacího řízení: písemná, ústní
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, kamerový systém
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 1,3
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7.30
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Stipendium: prospěchové
Koncepce školy: Koncepce rozvoje 2021-2022.pdf (339,3 KB)
Školní vzdělávací program: Veřejnosprávní+činnost+2018.pdf (1816,8 KB)
Obchodní+akademie+2018.pdf (2039,1 KB)
Ekonomické+lyceum+2018.pdf (2201,7 KB)
Školní řád: Školní řád 2021.pdf (362,6 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2021 s přílohami.pdf (1120,1 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, knihovna, cizí jazyky
Prostory pro výuku tělesné výchovy: posilovna, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, adaptační kurzy, plesy
Zapojení ve specifických programech : odborné stáže v zahraničí Erasmus+
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí, partnerské školy, sportovní pobyt v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem, výměnné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: francouzský, anglický, německý, španělský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Junior Achievement Firma (JA Czech)
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace, státnice ze psaní na klávesnici
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: sportovní
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: veřejná knihovna, ZUŠ, kultura, sport, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školmí časopis/newsletter, žákovská knížka (elektronická), individuální schůzky, školní informační systém, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování
Jazyková škola s právem jazykové zkoušk
Adresa: Ulice: Šamánkova 500/8
Obec: Liberec
Kraj: Liberecký
PSČ: 460 01
Kontakt na školu: Telefon: 485 106 143
Fax: 485 105 120
IZO:000083119