Logo školy

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Liberec, Šamánkova 500/8, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Liberec, Šamánkova 500/8, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Šamánkova 500/8
Obec: Liberec
Kraj: Liberecký
PSČ: 460 01
Ředitel:Mgr. Jaroslav Počer
Kontakt na školu Mobil: 725 965 315
Email: jaroslav_pocer@oalib.cz
Web: www.oalib.cz
IČ:46747966
RED-IZO:600010571
Zřizovatel:Liberecký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Šamánkova 500/8
Obec: Liberec
Kraj: Liberecký
PSČ: 460 01
Kontakt na školu: Telefon: 485 106 143
Fax: 485 105 120
IZO:000082252
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 530
Aktuální počet žáků: 460
Dny otevřených dveří (termín/y): 26.1.2019
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, kamerový systém
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 1,3
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7.30
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Stipendium: prospěchové
Koncepce školy: Koncepce rozvoje 2018-2019.pdf (333,2 KB)
Školní vzdělávací program: Veřejnosprávní+činnost+2018.pdf (1816,8 KB)
Obchodní+akademie+2018.pdf (2039,1 KB)
Ekonomické+lyceum+2018.pdf (2201,7 KB)
Školní řád: Školní řád 2015.pdf (488,5 KB)
Poslední výroční zpráva: VZ 2018 OA Liberec.pdf (2011,7 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, ICT, zeměpis, dějepis, cizí jazyky
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, posilovna, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, návštěvy kulturních akcí, exkurze, sportovní dny, adaptační kurzy
Zapojení ve specifických programech : odborné stáže v zahraničí Erasmus+
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí, výměnné pobyty, sportovní pobyt v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: španělský, anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Junior Achievement Firma (JA Czech)
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence
Nabídka dalšího vzdělávání: státnice ze psaní na klávesnici, jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: sportovní
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, studovna/knihovna
V blízkosti školy: sport, kultura, ZUŠ, DDM/středisko volného času, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školní informační systém, třídní schůzky, žákovská knížka (elektronická), e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, školmí časopis/newsletter
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, e-omluvenka, přehled klasifikace, přehled absence
Jazyková škola s právem jazykové zkoušk
Adresa: Ulice: Šamánkova 500/8
Obec: Liberec
Kraj: Liberecký
PSČ: 460 01
Kontakt na školu: Telefon: 485 106 143
Fax: 485 105 120
IZO:000083119