Zde může být obrázek školy.

Střední průmyslová škola textilní, Liberec, Tyršova 1, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy

Název školy:Střední průmyslová škola textilní, Liberec, Tyršova 1, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Tyršova 82/1, Liberec V-Kristiánov
Obec: Liberec
Kraj: Liberecký
PSČ: 460 05
Ředitel:Ing. Jana Kočí
Kontakt na školu Telefon: 485 110 096
Email: luksch@spstliberec.cz
Fax: 485 113 230
Web: http://www.spstliberec.cz
IČ:46747974
RED-IZO:600010643
Zřizovatel:Liberecký kraj
Typ zřizovatele:Kraj

Střední škola

Adresa: Ulice: Tyršova 1
Obec: Liberec
Kraj: Liberecký
PSČ: 460 81
Kontakt na školu: Telefon: 485 110 096
Fax: 485 113 230
IZO:000082155
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Nejvyšší povolený počet žáků: 320
Aktuální počet žáků: 200
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností), test všeobecných studijních předpokladů
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, všeobecné studijní předpoklady, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 1. řádný termín: 22. 4. 2015; 2. řádný termín: 23. 4. 2015; náhradní termín: 6. 5. 2015
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, MHD, vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 20
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Rozšířené informace o ročním školném: --
Stipendium: motivační
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné, odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, ICT, praktické vyučování, chemie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, výlety, exkurze, besídky/akademie, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, organizátor soutěže Oděv a textil, účast na módních soutěžích, veletrzích módy, módní přehlídky a výstavy v OC, přednášky v Krajské vědecké knihovně
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, společné projekty se zahraničním subjektem, výměnné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: francouzský, ruský, německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: cykloturistika, turistika, lyžování
Specifické formy podpory žákům: individuální přístup k žákům se sociálním, zdravotním znevýhodněním, nadaným i slabším
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Zájmové činnosti: rukodělné, technické, modeling, návrhářství
Místo pro trávení volného času: hřiště, jídelna školy, školní dvůr
V blízkosti školy: kultura, sport, DDM/středisko volného času, veřejná knihovna, ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky