Zde může být obrázek školy.

Střední průmyslová škola textilní, Liberec, Tyršova 1, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední průmyslová škola textilní, Liberec, Tyršova 1, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Tyršova 82/1, Liberec V-Kristiánov
Obec: Liberec
Kraj: Liberecký
PSČ: 460 05
Ředitel:Ing. Jana Kočí
Kontakt na školu Telefon: 485 110 096
Email: luksch@spstliberec.cz
Web: http://www.spstliberec.cz
IČ:46747974
RED-IZO:600010643
Zřizovatel:Liberecký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Tyršova 1
Obec: Liberec
Kraj: Liberecký
PSČ: 460 81
Kontakt na školu: Telefon: 485 110 096
Fax: 485 113 230
IZO:000082155
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Nejvyšší povolený počet žáků: 320
Aktuální počet žáků: 200
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností), test všeobecných studijních předpokladů
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika, všeobecné studijní předpoklady
Termín přijímacích zkoušek: 1. řádný termín: 22. 4. 2015; 2. řádný termín: 23. 4. 2015; náhradní termín: 6. 5. 2015
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, MHD, vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 20
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Rozšířené informace o ročním školném: --
Stipendium: motivační
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné, odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: chemie, ICT, cizí jazyky, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, exkurze, sportovní dny, organizátor soutěže Oděv a textil, účast na módních soutěžích, veletrzích módy, módní přehlídky a výstavy v OC, přednášky v Krajské vědecké knihovně
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, společné projekty se zahraničním subjektem, výměnné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský, francouzský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, turistika, cykloturistika
Specifické formy podpory žákům: individuální přístup k žákům se sociálním, zdravotním znevýhodněním, nadaným i slabším
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Zájmové činnosti: rukodělné, technické, modeling, návrhářství
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, hřiště, jídelna školy
V blízkosti školy: sport, kultura, ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli