Zde může být obrázek školy.

Střední škola a vyšší odborná škola aplikované kybernetiky s.r.o.

Škola / charakteristika školy

Název školy:Střední škola a vyšší odborná škola aplikované kybernetiky s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Hradecká 1151
Obec: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 500 03
Ředitel:Ing. Jan Lang
Kontakt na školu Telefon: 495 518 777
Email: info@ssakhk.cz
Fax: 495 518 778
Web: www.ssakhk.cz
IČ:25261991
RED-IZO:600011631
Zřizovatel:Martina Langová
Typ zřizovatele:Privátní sektor

Střední škola

Adresa: Ulice: Hradecká 1151
Obec: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 500 03
Kontakt na školu: Telefon: 495 518 777
Fax: 495 518 778
IZO:011021420
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 350
Aktuální počet žáků: 160
Dny otevřených dveří (termín/y): hledejte na www
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky, pohovor, talentová
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: grafici - talentové zkoušky technici - body za ZŠ + centrální přijímačky
Termín přijímacích zkoušek: hledejte na www.kyberna.cz
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby, vstup na elektronický čip, kamerový systém
Umístění školy v obci: širší centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, MHD, autobus, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: 1,2,4,24,25,27,28,
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 268
Vstup do školy umožněn od: 6:00 do 21:30
Začátek první vyučovací hodiny: 7:00
Roční školné v Kč: 48660
Rozšířené informace o ročním školném: možnost od druhého ročníku získat prospěchové stipendium
Stipendium: prospěchové, motivační
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro navazující vzdělávání
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, výtvarná výchova, cizí jazyky, fyzika, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, v areálu školy, mimo areál školy, ledová plocha, posilovna, venkovní hřiště, sportovní areál (atletika), bazén
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, plesy, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, besedy a přednášky pro veřejnost, škola v přírodě/ozdravné pobyty
Domácí spolupráce : spolupráce s řadou firem
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, bruslení, turistika
Alternativní písmo: comenia script
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací:
Specifické formy podpory žákům: individualizovaná výuka pro nadané, asistent pedagoga, helpdesk ve škole
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: IT certifikace, CISCO, AUTODesk
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT, počítače ve společných prostorách
Využití internetu ve výuce: BYOD
Zájmové činnosti: ICT, programování/robotika, sportovní, technické, výtvarné (např. malování, keramika), jazykové
Místo pro trávení volného času: herna, studovna/knihovna, školní dvůr, hřiště
V blízkosti školy: kultura, sport, DDM/středisko volného času, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školní informační systém, individuální schůzky, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, profil školy na sociální síti, žákovská knížka (elektronická)
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, možnost platby/přehled zaplacení, e-třídní kniha - přehled učiva, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přehled absence, možnost editace osobních údajů žáka, e-nástěnka

Vyšší odborná škola

Adresa: Ulice: Hradecká 1151
Obec: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
PSČ:
Kontakt na školu:
IZO:181048507

Domov mládeže

Adresa: Ulice: Hradecká 1151
Obec: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 500 02
Kontakt na školu: Telefon: 495 518 777
Fax: 495 518 778
IZO:150067615