Zde může být obrázek školy.

Střední škola a vyšší odborná škola aplikované kybernetiky s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední škola a vyšší odborná škola aplikované kybernetiky s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Hradecká 1151
Obec: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 500 03
Ředitel:Ing. Jan Lang
Kontakt na školu Telefon: 495 518 777
Email: info@ssakhk.cz
Web: www.ssakhk.cz
IČ:25261991
RED-IZO:600011631
Zřizovatel:Martina Langová
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: Hradecká 1151
Obec: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 500 03
Kontakt na školu: Telefon: 495 518 777
Fax: 495 518 778
IZO:011021420
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 350
Aktuální počet žáků: 160
Dny otevřených dveří (termín/y): hledejte na www
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky, talentová , pohovor
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: grafici - talentové zkoušky technici - body za ZŠ + centrální přijímačky
Termín přijímacích zkoušek: hledejte na www.kyberna.cz
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby, vstup na elektronický čip, kamerový systém
Umístění školy v obci: klidná ulice, širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD, vlak, integrovaná doprava, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: 1,2,4,24,25,27,28,
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 268
Vstup do školy umožněn od: 6:00 do 21:30
Začátek první vyučovací hodiny: 7:00
Roční školné v Kč: 48660
Rozšířené informace o ročním školném: možnost od druhého ročníku získat prospěchové stipendium
Stipendium: motivační, prospěchové
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro navazující vzdělávání
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: fyzika, ICT, cizí jazyky, výtvarná výchova, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, ledová plocha, sportovní areál (atletika), venkovní hřiště, bazén, posilovna
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, plesy, besedy a přednášky pro veřejnost
Domácí spolupráce : spolupráce s řadou firem
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, lyžování, plavání, bruslení
Alternativní písmo: comenia script
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací:
Specifické formy podpory žákům: individualizovaná výuka pro nadané, asistent pedagoga, helpdesk ve škole
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, asistent pedagoga
Nabídka dalšího vzdělávání: CISCO, AUTODesk, IT certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: BYOD
Zájmové činnosti: sportovní, ICT, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), technické, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, školní dvůr, hřiště, herna
V blízkosti školy: sport, kultura, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, profil školy na sociální síti
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-nástěnka, možnost editace osobních údajů žáka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost platby/přehled zaplacení
Vyšší odborná škola
Adresa: Ulice: Hradecká 1151
Obec: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
PSČ:
Kontakt na školu:
IZO:181048507
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Hradecká 1151
Obec: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 500 02
Kontakt na školu: Telefon: 495 518 777
Fax: 495 518 778
IZO:150067615