Zde může být obrázek školy.

Střední škola a vyšší odborná škola aplikované kybernetiky s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední škola a vyšší odborná škola aplikované kybernetiky s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Hradecká 1151
Obec: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 500 03
Ředitel:Ing. Jan Lang
Kontakt na školu Telefon: 495 518 777
Email: info@ssakhk.cz
Web: www.ssakhk.cz
IČ:25261991
RED-IZO:600011631
Zřizovatel:Martina Langová
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: Hradecká 1151
Obec: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 500 03
Kontakt na školu: Telefon: 495 518 777
Fax: 495 518 778
IZO:011021420
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 350
Aktuální počet žáků: 200
Dny otevřených dveří (termín/y): hledejte na www
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky, pohovor, talentová
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: grafici - talentové zkoušky technici - body za ZŠ + centrální přijímačky
Termín přijímacích zkoušek: hledejte na www.kyberna.cz
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby, vstup na elektronický čip, kamerový systém
Umístění školy v obci: klidná ulice, širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak, MHD, integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: 1,2,4,24,25,27,28,
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 268
Vstup do školy umožněn od: 6:00 do 21:30
Začátek první vyučovací hodiny: 7:00
Roční školné v Kč: 50100
Rozšířené informace o ročním školném: možnost od druhého ročníku získat prospěchové stipendium
Stipendium: prospěchové, motivační
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro navazující vzdělávání
Školní vzdělávací program: LANG1_1 opt. SVP_projektova_verze_MOV.pdf (3519,7 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, výtvarná výchova, cizí jazyky, ICT, fyzika
Prostory pro výuku tělesné výchovy: sportovní areál (atletika), bazén, ledová plocha, v areálu školy, posilovna, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, plesy, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, besedy a přednášky pro veřejnost
Domácí spolupráce : spolupráce s řadou firem
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, turistika
Alternativní písmo: comenia script
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací:
Specifické formy podpory žákům: individualizovaná výuka pro nadané, asistent pedagoga, helpdesk ve škole
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, asistent pedagoga, školní metodik prevence
Nabídka dalšího vzdělávání: IT certifikace, CISCO, AUTODesk
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: BYOD
Zájmové činnosti: technické, výtvarné (např. malování, keramika), ICT, sportovní, jazykové, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, hřiště, herna, studovna/knihovna
V blízkosti školy: sport, kultura, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, třídní schůzky, profil školy na sociální síti
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-nástěnka, možnost platby/přehled zaplacení, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy
Vyšší odborná škola
Adresa: Ulice: Hradecká 1151
Obec: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
PSČ:
Kontakt na školu:
IZO:181048507
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Hradecká 1151
Obec: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 500 02
Kontakt na školu: Telefon: 495 518 777
Fax: 495 518 778
IZO:150067615