Gymnázium Jaroslava Žáka, Jaroměř

Gymnázium Jaroslava Žáka, Jaroměř

Škola / charakteristika školy

Název školy:Gymnázium Jaroslava Žáka, Jaroměř
Adresa školy: Ulice: Lužická 423
Obec: Jaroměř
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 551 01
Ředitel:Mgr. Karel Hübner
Kontakt na školu Telefon: 491 812 498
Email: reditel@goajaro.cz
Fax: 491 810 167
Web: www.goajaro.cz
IČ:48623695
RED-IZO:600012123
Zřizovatel:Královéhradecký kraj
Typ zřizovatele:Kraj

Střední škola

Adresa: Ulice: Lužická 423
Obec: Jaroměř
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 551 23
Kontakt na školu: Telefon: 491 812 498
Fax: 491 810 167
IZO:102266255
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 444
Aktuální počet žáků: 317
Dny otevřených dveří (termín/y): 28. 11. 2018, 5. 2. 2019
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností)
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: polovina dubna dle MŠMT
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 30
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Koncepce školy: Vize školy.docx (53,6 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP_2018 dodatek.docx (60,7 KB)
ŠVP_2017 dodatek.docx (69 KB)
ŠVP_2015_VG_osnovy.pdf (2566,9 KB)
ŠVP_2015_NG_osnovy.pdf (1521,9 KB)
ŠVP_2015_úvod.pdf (863,1 KB)
Školní řád: 2_Hodnocení žáků.docx (87,8 KB)
1_Školní řád.docx (69 KB)
Poslední výroční zpráva: VZ_17_18.docx (958 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, výtvarná výchova, fyzika, cizí jazyky, ICT, knihovna, zeměpis, hudební výchova, chemie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: bazén, mimo areál školy, ledová plocha, v areálu školy, posilovna, sportovní areál (atletika), tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): lyžařské a snowboardové kurzy vodácké kurzy, adaptační kurzy, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, plesy, besídky/akademie, výlety, exkurze
Zapojení ve specifických programech : EVC Cambridge English, Microsoft - Partneří ve vzdělávání
Mezinárodní spolupráce: jazykový pobyt v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem, partnerské školy, výměnné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: ruský, německý, francouzský, španělský, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, bruslení, vodácký kurz, plavání
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Globe (Sdružení Tereza), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Otevřená věda (AV ČR)
Specifické formy podpory žákům: Podpora nadaným žákům
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace, IT certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: hudební, programování/robotika, Psaní všemi deseti prsty na klávesnici, technické
Místo pro trávení volného času: zahrada, studovna/knihovna, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: veřejná knihovna, sport, ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, profil školy na sociální síti, konzultační hodiny
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, e-třídní kniha - přehled učiva, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přehled absence, e-nástěnka