Zde může být obrázek školy.

Střední škola uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední škola uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí
Adresa školy: Ulice: Zahradní 541
Obec: Ústí nad Orlicí
Kraj: Pardubický
PSČ: 562 01
Ředitel:Ing. Zdeněk Salinger
Kontakt na školu Telefon: 465 518 111
Mobil: 777 007 793
Email: ssup@ssup.cz
Web: http://www.ssup.cz
IČ:00087408
RED-IZO:600013138
Zřizovatel:Pardubický kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Zahradní 541
Obec: Ústí nad Orlicí
Kraj: Pardubický
PSČ: 562 01
Kontakt na školu: Telefon: 465 518 111
Fax: 465 521 273
IZO:000087408
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 670
Aktuální počet žáků: 392
Dny otevřených dveří (termín/y): 19. 10. 2018, 20. 10. 2018, 19. 1. 2019
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností), pohovor, písemná, bez přijímací zkoušky, talentová , test všeobecných studijních předpokladů, portfolio
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon, vstup na elektronický čip, kamerový systém
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Vstup do školy umožněn od: 6,30
Začátek první vyučovací hodiny: 7,10
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: mimořádné
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Školní vzdělávací program: Užitá fotografie a média - zkrácená verze pro 3-4 ročník.docx (189,3 KB)
Textilní a interiérový design pro 1-3 ročník.docx (357,3 KB)
Grafický design tiskovin.docx (364,1 KB)
Design produktů a obalů.docx (346,3 KB)
Design oděvů.docx (358,5 KB)
Školní řád: školní řád září 2018.pdf (360,2 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2017 final.pdf (1061 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, fyzika, chemie, výtvarná výchova, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, posilovna, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, Plenéry žáků uměleckoprůmyslových oborů školy, návštěvy kulturních akcí, plesy, besídky/akademie
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, vodácký kurz, cyklistický kurz
Specifické formy podpory žákům: Pedagogická intervence, pomoc žákům ohroženým studijním neúspěchem
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), programování/robotika
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, sport, kultura, ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: profil školy na sociální síti, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, žákovská knížka (elektronická)
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Nygrínova 547
Obec: Ústí nad Orlicí
Kraj: Pardubický
PSČ: 562 01
Kontakt na školu: Telefon: 465 518 111
Fax: 465 521 273
IZO:110020189
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Zahradní 1397
Obec: Ústí nad Orlicí
Kraj: Pardubický
PSČ: 562 01
Kontakt na školu: Telefon: není
IZO:110034368