Zde může být obrázek školy.

Střední odborná škola MORAVA o.p.s.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední odborná škola MORAVA o.p.s.
Adresa školy: Ulice: Řehořova 5
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 618 00
Ředitel:Ing. Bc. Petra Kalousková
Kontakt na školu Telefon: 606 661 464
Mobil: +420 606 661 464
Email: sos-morava@sos-morava.cz
Web: www.sos-morava.cz
IČ:25549804
RED-IZO:600013731
Zřizovatel:Český svaz žen z.s.
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: Řehořova 5
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 618 00
Kontakt na školu: Telefon: +420 606 661 464
IZO:110012488
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní, dálková
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 335
Aktuální počet žáků: 335
Dny otevřených dveří (termín/y): celoročně
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ne
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 47, 49
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 6.15
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 14000
Rozšířené informace o ročním školném: školné je možné platit měsíčně
Stipendium: motivační
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, posilovna, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, besídky/akademie
Zapojení ve specifických programech : Pohodová škola, Recyklohraní, Erasmus+
Domácí spolupráce : Praxe na odborných pracovištích
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: sportovní pobyt v zahraničí, studijní pobyt v zahraničí, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Vzpoura úrazům Máš na to
Specifické formy podpory žákům: konzultace, individuální přístup
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve třídách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, studovna/knihovna
V blízkosti školy: veřejná knihovna, ZUŠ, sport, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), profil školy na sociální síti, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), konzultační hodiny
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, přehled absence, e-nástěnka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-omluvenka, možnost platby/přehled zaplacení, e-třídní kniha - přehled učiva