Zde může být obrázek školy.

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Brno, Sokolská, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Brno, Sokolská, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Sokolská 1
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 602 00
Ředitel:Ing. Ladislav Němec
Kontakt na školu Telefon: 541 427 111,192
Email: info@spssbrno.cz
Web: www.spssbrno.cz
IČ:00559415
RED-IZO:600013936
Zřizovatel:Jihomoravský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Sokolská 1
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 602 00
Kontakt na školu: Telefon: 541 427 111
Fax: 541 241 448
IZO:000559415
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 1472
Aktuální počet žáků: 991
Dny otevřených dveří (termín/y): 30.11. a 1.12.2019, 10.1 a 11.1.2020
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, cizí jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 12.4.2019, 15.4.2019
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby, kamerový systém, videotelefon, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak, MHD, integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: 3,12,13
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 6.50
Začátek první vyučovací hodiny: 7.10
Roční školné v Kč: 0
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2017-2018 .pdf (6604,8 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: výtvarná výchova, ICT, cizí jazyky, fyzika, knihovna, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, sportovní dny, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: sportovní pobyt v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: vodácký kurz, turistika, lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací:
Specifické formy podpory žákům: Nadaní žáci
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly, IT certifikace, certifikace SolidWorks
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT, počítače ve společných prostorách
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: sportovní, rukodělné, technické, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, školní dvůr, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: sport, kultura, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, profil školy na sociální síti
Funkce školního informačního systému: přehled absence, přehled klasifikace, e-nástěnka, e-omluvenka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost platby/přehled zaplacení, přihlašování na akce, e-třídní kniha - přehled učiva
Vyšší odborná škola
Adresa: Ulice: Sokolská 1
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 602 00
Kontakt na školu: Telefon: 541 427 111
Fax: 541 241 448
IZO:110026853
Základní informace
Forma vzdělání: denní
Nejvyšší povolený počet studentů: 180
Aktuální počet studentů: 54
Počet přijatých studentů v aktuálním školním roce: 60
Dny otevřených dveří (termíny): 30.11. a 1.12.2019, 10.1. a 11.1. 2020
Přijímací zkoušky: ne
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Termín přijímacích zkoušek: 14.6.2019, 29.8.2019, 18.9.2019, 21.10.2019
Bezbariérový přístup: ano, zcela
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava, vlak, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: 3,12,13
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Roční školné v Kč: 3000
Snížené školné: ne
Přípravné kurzy pro uchazeče: ne
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2017-2018 .pdf (6604,8 KB)
Charakteristika školy
Speciálně vybavené odborné učebny: CAD, CAM, 3D - virtuální reality, terminálová učebna, automatizace a robotiky, elektrolaboratoř
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, odborné stáže, exkurze
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Vzdělávání
Obory vzdělání: Počítačová podpora v řízení podniku
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly, IT certifikace
Služby studentům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače v učebnách, WiFi v celé škole, učebny ICT
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, vyhrazená učebna
Ubytování: ano
Stravování: ano
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Sokolská 1
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 602 00
Kontakt na školu: Telefon: 541 427 111
Fax: 541 241 448
IZO:108028500