Zde může být obrázek školy.

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Brno, Sokolská, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Brno, Sokolská, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Sokolská 1
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 602 00
Ředitel:Ing. Ladislav Němec
Kontakt na školu Telefon: 541 427 111,192
Email: info@spssbrno.cz
Web: www.spssbrno.cz
IČ:00559415
RED-IZO:600013936
Zřizovatel:Jihomoravský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Sokolská 1
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 602 00
Kontakt na školu: Telefon: 541 427 111
IZO:000559415
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 1472
Aktuální počet žáků: 976
Dny otevřených dveří (termín/y): Informace na webových stránkách www.sokolska.cz
Forma přijímacího řízení: talentová , písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: V řádných termínech - viz www.sokolska.cz
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby, kamerový systém, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD, autobus, vlak, integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: 3,12,13,32
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 6.50
Začátek první vyučovací hodiny: 7.10
Roční školné v Kč: 0
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Poslední výroční zpráva: Vy´rocˇni´ zpra´va 2021-2022.pdf (19435,8 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, knihovna, fyzika, výtvarná výchova, praktické vyučování, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, posilovna, sportovní areál (atletika), jiné
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, sportovní dny, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, adaptační kurzy, Dny otevřených dveří
Certifikáty škol:
Domácí spolupráce : S velkým množstvím firem v regionu, profesní asociace...
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: jazykový pobyt v zahraničí, sportovní pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, plavání, cyklistický kurz, vodácký kurz, lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací:
Specifické formy podpory žákům: Dle doporučení SPC, PPP, práce s nadanými žáky
Přítomnost specialistů: školní psycholog, školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: IT certifikace, kurz autoškoly, certifikace SolidWorks
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: rukodělné, programování/robotika, ICT, technické, sportovní
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, vyhrazená učebna, studovna/knihovna
V blízkosti školy: veřejná knihovna, kultura, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), profil školy na sociální síti, konzultační hodiny, individuální schůzky
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-omluvenka, e-nástěnka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přihlašování na akce, možnost platby/přehled zaplacení, možnost editace osobních údajů žáka
Vyšší odborná škola
Adresa: Ulice: Sokolská 1
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 602 00
Kontakt na školu: Telefon: 541 427 111
IZO:110026853
Základní informace
Forma vzdělání: denní
Nejvyšší povolený počet studentů: 180
Aktuální počet studentů: 55
Počet přijatých studentů v aktuálním školním roce: 31
Dny otevřených dveří (termíny): Informace na www.sokolska.cz
Přijímací zkoušky: ne
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Termín přijímacích zkoušek: V zákonných termínech - viz www.sokolska.cz
Bezbariérový přístup: ano, zcela
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava, autobus, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: 3,12,13,32
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Certifikáty: SolidWorks
Roční školné v Kč: 3000
Snížené školné: ne
Přípravné kurzy pro uchazeče: ne
Poslední výroční zpráva: Vy´rocˇni´ zpra´va 2021-2022.pdf (19435,8 KB)
Charakteristika školy
Speciálně vybavené odborné učebny: CAD, CAM, 3D - virtuální reality, terminálová učebna, automatizace a robotiky, elektrolaboratoř
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, odborné stáže, sportovní dny
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Obory vzdělání: Počítačová podpora v řízení podniku
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy podpory studentům: Dle doporučení SPC, PPC
Nabídka dalšího vzdělávání: IT certifikace, kurz autoškoly
Služby studentům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače v učebnách, WiFi v celé škole
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, vyhrazená učebna, školní dvůr
Ubytování: ne
Stravování: ano
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Sokolská 1
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 602 00
Kontakt na školu: Telefon: 541 427 111
IZO:108028500