Zde může být obrázek školy.

Gymnázium Otrokovice

Škola / charakteristika školy

Název školy:Gymnázium Otrokovice
Adresa školy: Ulice: tř. Spojenců 907
Obec: Otrokovice
Kraj: Zlínský
PSČ: 765 02
Ředitel:Mgr. Ivo Kramář
Kontakt na školu Telefon: 577 925 054
Email: gymnazium@gyotr.cz
Fax: 577 926 230
Web: www.gyotr.cz
IČ:61716693
RED-IZO:600014312
Zřizovatel:Zlínský kraj
Typ zřizovatele:Kraj

Střední škola

Adresa: Ulice: tř. Spojenců 907
Obec: Otrokovice
Kraj: Zlínský
PSČ: 765 13
Kontakt na školu: Telefon: 577 925 054
Fax: 577 925 6230
IZO:102319936
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Aktuální počet žáků: 307
Dny otevřených dveří (termín/y): 19.1.2017, 25.2.2017 GOfest
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností), písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: osmileté studium - 18.4.2017 a 20.4.2017, čtyřleté studium - 12.4.2017 a 19.4.2017
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: klidná ulice, centrum
Dopravní dostupnost: MHD, vlak, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: 55
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 7:55
Roční školné v Kč: 0
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: fyzika, biologie, chemie, výtvarná výchova, cizí jazyky, hudební výchova, ICT, dějepis
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, besídky/akademie
Mezinárodní spolupráce: jazykový pobyt v zahraničí, sportovní pobyt v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem, výměnné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: španělský, francouzský, německý, anglický, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, sportovní kurz, lyžování
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy, učebny ICT
Zájmové činnosti: ICT, literárně-dramatické, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, sportovní
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna
V blízkosti školy: sport, DDM/středisko volného času, veřejná knihovna, ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická)