Logo školy

Střední odborná škola sociální u Matky Boží Jihlava

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední odborná škola sociální u Matky Boží Jihlava
Adresa školy: Ulice: Fibichova 978
Obec: Jihlava
Kraj: Vysočina
PSČ: 586 01
Ředitel:Mgr. Kateřina Šimková
Kontakt na školu Telefon: 567 303 782
Email: sosmb@sosmb.cz
Web: https://web.sosmb.cz
IČ:00380661
RED-IZO:600014771
Zřizovatel:Biskupství brněnské
Typ zřizovatele:Církev
Střední škola
Adresa: Ulice: Fibichova 978
Obec: Jihlava
Kraj: Vysočina
PSČ: 586 01
Kontakt na školu: Telefon: 567 303 782
IZO:110012542
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 240
Aktuální počet žáků: 205
Dny otevřených dveří (termín/y): po telefonické domluvě
Forma přijímacího řízení: pohovor, písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 12. a 13. 4. 2021
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, kamerový systém
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD, autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7hod
Začátek první vyučovací hodiny: 7:55
Roční školné v Kč: 0
Koncepce školy: Koncepce rozvoje školy 21.pdf (598,1 KB)
Školní řád: 5_6 Školní a Klasifikační řád 2013.docx (41,2 KB)
Poslední výroční zpráva: Koncepce rozvoje školy 21.pdf (598,1 KB)
Výroční zpráva 2019-20.pdf (2762,5 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, cizí jazyky, hudební výchova, výtvarná výchova, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, plesy, výlety, adaptační kurzy
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, lyžování
Specifické formy podpory žákům: individuální doučování podle potřeby a zájmu žáků
Přítomnost specialistů: školní psycholog, školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: masérský kurz
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, BYOD
Zájmové činnosti: sportovní, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, literárně-dramatické, zdravotnické
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna
V blízkosti školy: ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí, kultura, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, profil školy na sociální síti, besedy o vzdělávání
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, možnost editace osobních údajů žáka
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Křížová 12
Obec: Jihlava
Kraj: Vysočina
PSČ: 586 01
Kontakt na školu: Telefon: 567 303 782
IZO:170100421
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Kosmákova 45
Obec: Jihlava
Kraj: Vysočina
PSČ: 586 01
Kontakt na školu: Telefon: 567 302 045
IZO:110012551
Stravování
Školní jídelna/výdejna: dále než 200 m od školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 30
Bufet: ne
Nápojové/potravinové automaty: ano