Zde může být obrázek školy.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť

Škola / charakteristika školy

Název školy:Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť
Adresa školy: Ulice: K Valše 38
Obec: Třešť
Kraj: Vysočina
PSČ: 589 01
Ředitel:Mgr. Ing. Karel Matějů
Kontakt na školu Telefon: 567 112 811
Email: sskola@outlook.cz
Fax: 567 214 052
Web: www.sskola-trest.cz
IČ:48461636
RED-IZO:600014908
Zřizovatel:Kraj Vysočina
Typ zřizovatele:Kraj

Střední škola

Adresa: Ulice: K Valše 38
Obec: Třešť
Kraj: Vysočina
PSČ: 589 21
Kontakt na školu: Telefon: 567 112 811
Fax: 567 214 052
IZO:110036891
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání (bez výučního listu, maturitní zkoušky), střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky, písemná
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby, videotelefon, vstup na elektronický čip, kamerový systém
Umístění školy v obci: klidná ulice, periferie, centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 20
Stipendium: motivační
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: posilovna, venkovní hřiště, v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, asistent pedagoga
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v části školy
Zájmové činnosti: sportovní, rukodělné, ICT
Místo pro trávení volného času: hřiště, studovna/knihovna
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), konzultační hodiny, žákovská knížka (elektronická)

Internát

Adresa: Ulice: K Valše 38
Obec: Třešť
Kraj: Vysočina
PSČ: 589 21
Kontakt na školu: Telefon: 567 112 835
Fax: 567 214 052
IZO:110023021

Domov mládeže

Adresa: Ulice: K Valše 38
Obec: Třešť
Kraj: Vysočina
PSČ: 589 21
Kontakt na školu: Telefon: 567 112 835
Fax: 567 214 052
IZO:110030052

Školní jídelna

Adresa: Ulice: K Valše 38
Obec: Třešť
Kraj: Vysočina
PSČ: 589 21
Kontakt na školu: Telefon: 567 112 835
Fax: 567 214 052
IZO:110030061