Zde může být obrázek školy.

Střední odborná škola, Střední odborné učiliště a Základní škola Třešť

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední odborná škola, Střední odborné učiliště a Základní škola Třešť
Adresa školy: Ulice: K Valše 38
Obec: Třešť
Kraj: Vysočina
PSČ: 589 01
Ředitel:Mgr. Ing. Karel Matějů
Kontakt na školu Telefon: 567 112 811
Email: sskola@outlook.cz
Web: www.sskola-trest.cz
IČ:48461636
RED-IZO:600014908
Zřizovatel:Kraj Vysočina
Typ zřizovatele:Kraj
Základní škola
Adresa: Ulice: Dobešovská 1
Obec: Černovice
Kraj: Vysočina
PSČ: 394 94
Kontakt na školu:
IZO:110034066
Střední škola
Adresa: Ulice: K Valše 38
Obec: Třešť
Kraj: Vysočina
PSČ: 589 21
Kontakt na školu: Telefon: 567 112 811
Fax: 567 214 052
IZO:110036891
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání (bez výučního listu, maturitní zkoušky)
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky, písemná
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, recepce s přítomností dospělé osoby, vstup na elektronický čip, videotelefon
Umístění školy v obci: periferie, klidná ulice, centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 20
Stipendium: motivační
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: posilovna, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, asistent pedagoga, školní metodik prevence
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy, učebny ICT
Zájmové činnosti: ICT, rukodělné, sportovní
Místo pro trávení volného času: hřiště, studovna/knihovna
V blízkosti školy: sport, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), konzultační hodiny, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky
Školní družina
Adresa: Ulice: Dobešovská 1
Obec: Černovice
Kraj: Vysočina
PSČ: 394 94
Kontakt na školu:
IZO:150026889
Internát
Adresa: Ulice: K Valše 38
Obec: Třešť
Kraj: Vysočina
PSČ: 589 21
Kontakt na školu: Telefon: 567 112 835
Fax: 567 214 052
IZO:110023021
Domov mládeže
Adresa: Ulice: K Valše 38
Obec: Třešť
Kraj: Vysočina
PSČ: 589 21
Kontakt na školu: Telefon: 567 112 835
Fax: 567 214 052
IZO:110030052
Školní jídelna
Adresa: Ulice: K Valše 38
Obec: Třešť
Kraj: Vysočina
PSČ: 589 21
Kontakt na školu: Telefon: 567 112 835
Fax: 567 214 052
IZO:110030061