Zde může být obrázek školy.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť

Škola / charakteristika školy

Název školy:Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť
Adresa školy: Ulice: K Valše 38
Obec: Třešť
Kraj: Vysočina
PSČ: 589 01
Ředitel:Mgr. Ing. Karel Matějů
Kontakt na školu Telefon: 567 112 811
Email: sskola@outlook.cz
Fax: 567 214 052
Web: www.sskola-trest.cz
IČ:48461636
RED-IZO:600014908
Zřizovatel:Kraj Vysočina
Typ zřizovatele:Kraj

Střední škola

Adresa: Ulice: K Valše 38
Obec: Třešť
Kraj: Vysočina
PSČ: 589 21
Kontakt na školu: Telefon: 567 112 811
Fax: 567 214 052
IZO:110036891
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání (bez výučního listu, maturitní zkoušky), střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky, písemná
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby, kamerový systém, vstup na elektronický čip, videotelefon
Umístění školy v obci: periferie, klidná ulice, centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 20
Stipendium: motivační
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, posilovna, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, školní metodik prevence, výchovný poradce
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v části školy
Zájmové činnosti: rukodělné, ICT, sportovní
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, hřiště
V blízkosti školy: sport, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (papírová), e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), konzultační hodiny

Internát

Adresa: Ulice: K Valše 38
Obec: Třešť
Kraj: Vysočina
PSČ: 589 21
Kontakt na školu: Telefon: 567 112 835
Fax: 567 214 052
IZO:110023021

Domov mládeže

Adresa: Ulice: K Valše 38
Obec: Třešť
Kraj: Vysočina
PSČ: 589 21
Kontakt na školu: Telefon: 567 112 835
Fax: 567 214 052
IZO:110030052

Školní jídelna

Adresa: Ulice: K Valše 38
Obec: Třešť
Kraj: Vysočina
PSČ: 589 21
Kontakt na školu: Telefon: 567 112 835
Fax: 567 214 052
IZO:110030061