Logo školy

Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem
Adresa školy: Ulice: Holešovská 394
Obec: Bystřice pod Hostýnem
Kraj: Zlínský
PSČ: 768 61
Ředitel:Ing. Bc. Olga Pastyříková
Kontakt na školu Telefon: 573 380 802
Email: ssno@ssno.cz
Web: www.ssno.cz
IČ:47935952
RED-IZO:600015068
Zřizovatel:Zlínský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Holešovská 394
Obec: Bystřice pod Hostýnem
Kraj: Zlínský
PSČ: 768 61
Kontakt na školu: Telefon: 573 380 802
Fax: 573 379 860
IZO:102531064
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Aktuální počet žáků: 140
Dny otevřených dveří (termín/y): 15 a 16.2.2019
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností), bez přijímací zkoušky, talentová
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: státní přijímací zkoušky
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Vstup do školy umožněn od: 6.30 hodin
Začátek první vyučovací hodiny: 7.00
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: prospěchové
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, cizí jazyky, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, jarmarky a dílny, adaptační kurzy, besedy a přednášky pro veřejnost
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: výměnné pobyty, partnerské školy, studijní pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, asistent pedagoga
Nabídka dalšího vzdělávání: Kurs VZV
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), technické, ICT, sportovní, jazykové
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, školní dvůr
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, školní informační systém, konzultační hodiny
Funkce školního informačního systému: přehled absence, přehled klasifikace
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Mlýnská 1425
Obec: Bystřice pod Hostýnem
Kraj: Zlínský
PSČ: 768 61
Kontakt na školu: Telefon: 573 378 001
IZO:108041328
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Mlýnská 1425
Obec: Bystřice pod Hostýnem
Kraj: Zlínský
PSČ: 768 61
Kontakt na školu: Telefon: 573 380 803
IZO:103207562
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Lipnická 541
Obec: Bystřice pod Hostýnem
Kraj: Zlínský
PSČ: 768 61
Kontakt na školu: Telefon: 573 380 802
Fax: 573 379 860
IZO:173101178