Zde může být obrázek školy.

Gymnázium Jiřího Wolkera, Prostějov, Kollárova 3

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium Jiřího Wolkera, Prostějov, Kollárova 3
Adresa školy: Ulice: Kollárova 3
Obec: Prostějov
Kraj: Olomoucký
PSČ: 796 01
Ředitel:Ing. Michal Šmucr
Kontakt na školu Telefon: 582 344 060
Email: gjw@gjwprostejov.cz
Web: www.gjwprostejov.cz
IČ:47922206
RED-IZO:600015157
Zřizovatel:Olomoucký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Kollárova 3
Obec: Prostějov
Kraj: Olomoucký
PSČ: 796 01
Kontakt na školu: Telefon: 582 344 060
Fax: 582 346 657
IZO:103019715
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 720
Aktuální počet žáků: 661
Dny otevřených dveří (termín/y): prosinec
Forma přijímacího řízení: písemná, talentová
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 6.30 hod.
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00 hod.
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Školní řád: Školní řád od 14.11.2018.docx (76 KB)
Poslední výroční zpráva: výroční_zpráva__2017_18_.pdf (3012,3 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné - sportovní, všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, ICT, cizí jazyky, dějepis, zeměpis, chemie, biologie, fyzika, výtvarná výchova, hudební výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, posilovna, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, exkurze, besídky/akademie, plesy, návštěvy kulturních akcí, adaptační kurzy
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, společné projekty se zahraničním subjektem, výměnné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, španělský, francouzský, ruský, latinský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, sportovní kurz - různé druhy sportů
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní psycholog, školní metodik prevence
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve společných prostorách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, přírodovědné, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, literárně-dramatické, společenské hry, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: hřiště, herna, školní dvůr, studovna/knihovna
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, kultura, sport, ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: konzultační hodiny, školmí časopis/newsletter, profil školy na sociální síti, třídní schůzky, školní informační systém, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled klasifikace
Školní klub
Adresa: Ulice: Kollárova 3
Obec: Prostějov
Kraj: Olomoucký
PSČ: 796 01
Kontakt na školu: Telefon: 582 344 060
Fax: 582 346 657
IZO:172101191
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Kollárova 2602/3
Obec: Prostějov
Kraj: Olomoucký
PSČ: 796 01
Kontakt na školu:
IZO:181064405
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 28
Bufet: ano
Specifické stravovací projekty: školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ano
Školní knihovna
Adresa: Ulice: Kollárova 3
Obec: Prostějov
Kraj: Olomoucký
PSČ: 796 01
Kontakt na školu: Telefon: 582 344 060
Fax: 582 346 657
IZO:172101204