Zde může být obrázek školy.

Gymnázium Jiřího Wolkera, Prostějov, Kollárova 3

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium Jiřího Wolkera, Prostějov, Kollárova 3
Adresa školy: Ulice: Kollárova 3
Obec: Prostějov
Kraj: Olomoucký
PSČ: 796 01
Ředitel:Mgr. Michal Müller
Kontakt na školu Telefon: 582 344 060
Email: gjw@gjwprostejov.cz
Web: www.gjwprostejov.cz
IČ:47922206
RED-IZO:600015157
Zřizovatel:Olomoucký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Kollárova 3
Obec: Prostějov
Kraj: Olomoucký
PSČ: 796 01
Kontakt na školu: Telefon: 582 344 060
IZO:103019715
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Aktuální počet žáků: 656
Dny otevřených dveří (termín/y): 4.11.2022, 21. 2. 2023
Forma přijímacího řízení: talentová , písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 6.45 hod.
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00 hod.
Roční školné v Kč: 0
Přípravné kurzy:
Školní řád:
Poslední výroční zpráva:
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné - sportovní, všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, cizí jazyky, zeměpis, hudební výchova, výtvarná výchova, dějepis, biologie, chemie, fyzika, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, v areálu školy, venkovní hřiště, mimo areál školy, posilovna
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, plesy, adaptační kurzy, výlety, besídky/akademie, besedy a přednášky pro veřejnost, exkurze, tématické/projektové dny
Mezinárodní spolupráce: společné projekty se zahraničním subjektem, výměnné pobyty, partnerské školy, studijní pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, francouzský, španělský, latinský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, sportovní kurz - různé druhy sportů
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, školní psycholog, výchovný poradce
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: ICT, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, literárně-dramatické, přírodovědné, společenské hry, programování/robotika, sportovní
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, herna, hřiště, školní dvůr
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, sport, kultura, veřejná knihovna, ZUŠ, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny, školní informační systém, profil školy na sociální síti, školmí časopis/newsletter, třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace
Školní klub
Adresa: Ulice: Kollárova 3
Obec: Prostějov
Kraj: Olomoucký
PSČ: 796 01
Kontakt na školu: Telefon: 582 344 060
IZO:172101191
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školním klubu: 0
Umístění školního klubu: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ne
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 12 - 16 hod.
Způsob informování zákonných zástupců: e-mailová komunikace, webové stránky
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Kollárova 2602/3
Obec: Prostějov
Kraj: Olomoucký
PSČ: 796 01
Kontakt na školu:
IZO:181064405
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 30-40 Kč
Bufet: ano
Specifické stravovací projekty: školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ano
Školní knihovna
Adresa: Ulice: Kollárova 3
Obec: Prostějov
Kraj: Olomoucký
PSČ: 796 01
Kontakt na školu: Telefon: 582 344 060
IZO:172101204