Zde může být obrázek školy.

Obchodní akademie, Prostějov, Palackého 18

Škola / charakteristika školy
Název školy:Obchodní akademie, Prostějov, Palackého 18
Adresa školy: Ulice: Palackého 18
Obec: Prostějov
Kraj: Olomoucký
PSČ: 796 01
Ředitel:Ing. Eva Lošťáková
Kontakt na školu Telefon: 582 345 260
Email: podatelna@oapv.cz
Web: oapv.cz
IČ:47922117
RED-IZO:600015173
Zřizovatel:Olomoucký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Palackého 18
Obec: Prostějov
Kraj: Olomoucký
PSČ: 796 01
Kontakt na školu: Telefon: 582 345 260
IZO:103031642
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 270
Aktuální počet žáků: 238
Dny otevřených dveří (termín/y): 9. 11. 2023, 9. 1. 2024
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností), písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: viz web Cermatu
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 2, 4, 5, 9
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 10
Vstup do školy umožněn od: 7:00 h
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00 h
Roční školné v Kč: 0
Přípravné kurzy:
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, ICT, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, sportovní areál (atletika), tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, posilovna, bazén
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, adaptační kurzy, besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, plesy, návštěvy kulturních akcí, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety
Certifikáty škol:
Domácí spolupráce : Spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou, policií, ÚP, OHK, firmy v regionu
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: jazykový pobyt v zahraničí, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, španělský
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, vodácký kurz
Specifické formy podpory žákům: Individuální přístup při práci se slabšími a nadanými žáky.
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace, kurz autoškoly
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve třídách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, Písemná a elektronická komunikace
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna, kultura, ZUŠ, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školmí časopis/newsletter, profil školy na sociální síti, e-mailová komunikace s učiteli, školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická)
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, e-nástěnka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přihlašování na akce