Zde může být obrázek školy.

Soukromá střední odborná škola a Střední odborné učiliště s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Soukromá střední odborná škola a Střední odborné učiliště s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Znojemská 1027
Obec: Třebíč
Kraj: Vysočina
PSČ: 674 01
Ředitel:Ing. Renata Hrušková
Kontakt na školu Telefon: 568 841 880
Email: hruskova@vostry.biz
Web: www.ssos-sou.cz
IČ:25325531
RED-IZO:600015360
Zřizovatel:
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: Znojemská 1027
Obec: Třebíč
Kraj: Vysočina
PSČ: 674 01
Kontakt na školu: Telefon: 568 841 880
Fax: 568 841 003
IZO:110012283
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání (bez výučního listu, maturitní zkoušky), střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní, dálková
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 320
Aktuální počet žáků: 318
Dny otevřených dveří (termín/y): 8. 11. 2018; 16. 1. 2019
Forma přijímacího řízení: pohovor
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: vlak, MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 30
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 7:50
Roční školné v Kč: 12500
Stipendium: prospěchové
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné - humanitní
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, plesy, škola v přírodě/ozdravné pobyty, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, výlety, adaptační kurzy
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací:
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, BYOD
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), hudební
V blízkosti školy: veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, třídní schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), individuální schůzky, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), profil školy na sociální síti
Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Adresa: Ulice: Znojemská 1027/23, Horka-Domky
Obec: Třebíč
Kraj: Vysočina
PSČ: 674 01
Kontakt na školu:
IZO:181078104