Zde může být obrázek školy.

Gymnázium Moravský Krumlov, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium Moravský Krumlov, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Smetanova 168
Obec: Moravský Krumlov
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 672 01
Ředitel:Mgr. Dagmar Holá
Kontakt na školu Telefon: 515 322 234
Email: gmk@mboxzn.cz
Web: www.mkgym.cz
IČ:49438875
RED-IZO:600015726
Zřizovatel:Jihomoravský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Smetanova 168
Obec: Moravský Krumlov
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 672 01
Kontakt na školu: Telefon: 515 322 234
IZO:102867071
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 360
Aktuální počet žáků: 211
Dny otevřených dveří (termín/y): 26. 11. 2022 a 31. 1. 2023
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: termíny stanovuje MŠMT
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak, integrovaná doprava, MHD
Začátek první vyučovací hodiny: 7:50
Roční školné v Kč: 0
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, chemie, výtvarná výchova, biologie, dějepis, zeměpis, fyzika, hudební výchova, ICT, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, mimo areál školy, posilovna, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, výlety, adaptační kurzy, plesy, tématické/projektové dny, besídky/akademie, exkurze, Lyžařský kurz, sportovní vodácký kurz
Certifikáty škol: Světová škola, Finančně gramotná škola
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: studijní pobyt v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, latinský, francouzský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: bruslení, vodácký kurz, lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Extra třída (EDUin), Světová škola (Člověk v tísni), Čtení pomáhá (Martin Roman), Elixír do škol (Nadace ČS), Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Celé Česko čte dětem (CČČD)
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, školní psycholog
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace, IT certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, BYOD
Zájmové činnosti: programování/robotika, taneční, literárně-dramatické, hudební, jazykové, sportovní
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, zahrada, školní dvůr, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: veřejná knihovna, ZUŠ, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školmí časopis/newsletter, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), profil školy na sociální síti, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, konzultační hodiny, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka, přehled klasifikace