Zde může být obrázek školy.

Gymnázium Moravský Krumlov, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium Moravský Krumlov, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Smetanova 168
Obec: Moravský Krumlov
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 672 01
Ředitel:Mgr. Dagmar Holá
Kontakt na školu Telefon: 515 322 234
Email: gmk@mboxzn.cz
Web: www.mkgym.cz
IČ:49438875
RED-IZO:600015726
Zřizovatel:Jihomoravský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Smetanova 168
Obec: Moravský Krumlov
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 672 01
Kontakt na školu: Telefon: 515 322 234
Fax: 515 322 234
IZO:102867071
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 360
Aktuální počet žáků: 211
Dny otevřených dveří (termín/y): 19. 1. 2021
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: termíny stanovuje MŠMT
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus, MHD, vlak, integrovaná doprava
Začátek první vyučovací hodiny: 7:50
Roční školné v Kč: 0
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, cizí jazyky, dějepis, zeměpis, fyzika, biologie, chemie, výtvarná výchova, hudební výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, posilovna, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): Lyžařský kurz, sportovní vodácký kurz, exkurze, návštěvy kulturních akcí, výlety, plesy, besídky/akademie, tématické/projektové dny, adaptační kurzy
Certifikáty škol: Světová škola, Finančně gramotná škola
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: studijní pobyt v zahraničí, partnerské školy, jazykový pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský, francouzský, latinský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, vodácký kurz, bruslení
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Světová škola (Člověk v tísni), Čtení pomáhá (Martin Roman), Elixír do škol (Nadace ČS), Extra třída (EDUin)
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, BYOD
Zájmové činnosti: literárně-dramatické, hudební, sportovní, jazykové, taneční, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, studovna/knihovna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, zahrada
V blízkosti školy: veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, školní informační systém, třídní schůzky, žákovská knížka (elektronická), konzultační hodiny, školmí časopis/newsletter, profil školy na sociální síti
Funkce školního informačního systému: přehled absence, přehled klasifikace, e-nástěnka, e-třídní kniha - přehled učiva, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy