Zde může být obrázek školy.

Střední škola gastronomická Adolpha Kolpinga

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední škola gastronomická Adolpha Kolpinga
Adresa školy: Ulice: U Klafárku 3
Obec: Žďár nad Sázavou
Kraj: Vysočina
PSČ: 591 01
Ředitel:Ing. Jiří Cočev
Kontakt na školu Telefon: 566 502 490
Email: skola@ssgak.cz
Web: www.ssgak.cz
IČ:48897094
RED-IZO:600015882
Zřizovatel:Náboženské společenství Adolpha Kolpinga
Typ zřizovatele:Církev
Střední škola
Adresa: Ulice: U Klafárku 3
Obec: Žďár nad Sázavou
Kraj: Vysočina
PSČ: 591 01
Kontakt na školu: Telefon: 566 502 490
Fax: 566 622 888
IZO:110020553
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 270
Aktuální počet žáků: 190
Dny otevřených dveří (termín/y): 8.11.18, 21.11.18,9.1.19
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: periferie
Dopravní dostupnost: MHD
Stipendium: prospěchové
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, ICT, cizí jazyky
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): adaptační kurzy, exkurze, tématické/projektové dny, plesy, besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, výlety
Certifikáty škol: Ekoškola
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: výměnné pobyty, studijní pobyt v zahraničí, partnerské školy, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, bruslení
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, asistent pedagoga
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz kávy, kurz sommeliérství, ...
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT, počítače ve společných prostorách
Využití internetu ve výuce: BYOD, Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: přírodovědné, jazykové, ICT
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: veřejná knihovna, sport, kultura
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: konzultační hodiny, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), besedy o vzdělávání, profil školy na sociální síti, žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky, školní informační systém, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, přihlašování na akce, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování
Dům dětí a mládeže
Adresa: Ulice: U Klafárku 1685/3, Žďár nad Sázavou3
Obec: Žďár nad Sázavou
Kraj: Vysočina
PSČ: 591 01
Kontakt na školu:
IZO:181096927
Školní jídelna - vývařovna
Adresa: Ulice: Revoluční 1880/44, Žďár nad Sázavou 3
Obec: Žďár nad Sázavou
Kraj: Vysočina
PSČ: 591 01
Kontakt na školu:
IZO:181090287
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: U Klafárku 1685/3, Žďár nad Sázavou3
Obec: Žďár nad Sázavou
Kraj: Vysočina
PSČ:
Kontakt na školu:
IZO:181090279