Zde může být obrázek školy.

Gymnázium Cihelní, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium Cihelní, Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Cihelní 410
Obec: Frýdek-Místek
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 738 01
Ředitel:PhDr. Pavel Carbol, Ph. D.
Kontakt na školu Telefon: 558 441 351
Email: skola@gcfm.cz
Web: https://www.gcfm.cz/
IČ:00846881
RED-IZO:600016234
Zřizovatel:Moravskoslezský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Cihelní 410
Obec: Frýdek-Místek
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 738 01
Kontakt na školu: Telefon: 558 441 531
IZO:000846881
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Dny otevřených dveří (termín/y): 7. 12. 2023 14:00 až 17:00 hodin a 8. 2. 2024 14:00 až 17:00 hodin
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: duben 2024
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby, videotelefon
Umístění školy v obci: klidná ulice, klidová zóna
Dopravní dostupnost: MHD, autobus, vlak
Vstup do školy umožněn od: 6.30 hod.
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné - matematické, všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, cizí jazyky, biologie, chemie, fyzika, knihovna, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, výlety, tématické/projektové dny, adaptační kurzy, návštěvy kulturních akcí, exkurze
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: ruský, francouzský, německý, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: cyklistický kurz, lyžování, vodácký kurz
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: 72 hodin (ČRDM)
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence, školní psycholog
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: hudební, sportovní, programování/robotika
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, veřejná knihovna, ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, profil školy na sociální síti
Funkce školního informačního systému: výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace