Zde může být obrázek školy.

Obchodní akademie s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Obchodní akademie s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Leonovova 1795/3, Hranice
Obec: Karviná
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 733 01
Ředitel:Ing. Slavka Krystová Florková, MBA
Kontakt na školu Telefon: 596 348 500
Email: florkova@obaka-karvina.cz
Web: www.obaka-karvina.cz
IČ:46580336
RED-IZO:600016617
Zřizovatel:Ing. Slavka Krystová Florková, MBA
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: Leonovova 1795/3, Hranice
Obec: Karviná
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 733 01
Kontakt na školu: Telefon: 596 348 500
IZO:046580336
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Nejvyšší povolený počet žáků: 480
Aktuální počet žáků: 96
Dny otevřených dveří (termín/y): 13.12.2018, 17.01.2019
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: státní
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD, autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 6:30 hod.
Začátek první vyučovací hodiny: 7:20 hod.
Roční školné v Kč: 10000
Stipendium: prospěchové
Školní řád:
Poslední výroční zpráva: VZ_OA_17_18_FINAL.pdf (5066 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, knihovna, chemie, fyzika, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: posilovna, venkovní hřiště, v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, výlety, tématické/projektové dny, plesy, adaptační kurzy, exkurze
Zapojení ve specifických programech : Světová škola, Erasmus+
Certifikáty škol: Světová škola
Domácí spolupráce : účetní firmy
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: studijní pobyt v zahraničí, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: ruský, německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Světová škola (Člověk v tísni)
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: státní zkouška psaní na PC
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách, WiFi v celé škole, učebny ICT
Zájmové činnosti: sportovní
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna, kultura, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), konzultační hodiny, profil školy na sociální síti
Funkce školního informačního systému: možnost platby/přehled zaplacení, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Leonovova 1795/3, Hranice
Obec: Karviná
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 733 01
Kontakt na školu: Telefon: 596 348 500
IZO:110012054