Zde může být obrázek školy.

Obchodní akademie s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Obchodní akademie s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Leonovova 1795/3, Hranice
Obec: Karviná
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 733 01
Ředitel:Ing. Slavka Krystová Florková, MBA
Kontakt na školu Telefon: 596 348 500
Email: florkova@obaka-karvina.cz
Web: www.obaka-karvina.cz
IČ:46580336
RED-IZO:600016617
Zřizovatel:Ing. Slavka Krystová Florková, MBA
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: Leonovova 1795/3, Hranice
Obec: Karviná
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 733 01
Kontakt na školu: Telefon: 596 348 500
Fax: 596 348 500
IZO:046580336
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Nejvyšší povolený počet žáků: 480
Aktuální počet žáků: 96
Dny otevřených dveří (termín/y): 13.12.2018, 17.01.2019
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: státní
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak, MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 6:30 hod.
Začátek první vyučovací hodiny: 7:20 hod.
Roční školné v Kč: 10000
Stipendium: prospěchové
Školní řád:
Poslední výroční zpráva: VZ_OA_17_18_FINAL.pdf (5066 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, cizí jazyky, ICT, fyzika, chemie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, posilovna
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, plesy, exkurze, adaptační kurzy
Zapojení ve specifických programech : Světová škola, Erasmus+
Certifikáty škol: Světová škola
Domácí spolupráce : účetní firmy
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, studijní pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Světová škola (Člověk v tísni)
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence
Nabídka dalšího vzdělávání: státní zkouška psaní na PC
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, učebny ICT, WiFi v celé škole, počítače ve třídách
Zájmové činnosti: sportovní
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, kultura, sport, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: profil školy na sociální síti, konzultační hodiny, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky, školní informační systém
Funkce školního informačního systému: výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, možnost platby/přehled zaplacení, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Leonovova 1795/3, Hranice
Obec: Karviná
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 733 01
Kontakt na školu: Telefon: 596 348 500
Fax: 596 348 500
IZO:110012054