Zde může být obrázek školy.

Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s.
Adresa školy: Ulice:
Obec: Petrovice u Karviné 570
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 735 72
Ředitel:Ing. Michaela Pacanovská
Kontakt na školu Telefon: 595 391 022
Email: kolarz.jaroslav@dakol-karvina.cz
Web: www.dakol-karvina.cz
IČ:25353446
RED-IZO:600016625
Zřizovatel:Mgr. Vladimír Kolder,
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice:
Obec: Petrovice u Karviné 570
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 735 72
Kontakt na školu: Telefon: 595 391 022
Fax: 595 391 037
IZO:110017854
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: dálková, denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 990
Aktuální počet žáků: 281
Dny otevřených dveří (termín/y): 22.11.2018, 10.1.2019
Forma přijímacího řízení: praktická, bez přijímací zkoušky, pohovor
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 12.4. 2019, 16.4.2019, 10.5.2019, 11.5.2019
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: periferie, klidová zóna
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Stipendium: motivační, prospěchové
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Školní řád:
Poslední výroční zpráva:
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, knihovna, cizí jazyky, výtvarná výchova, hudební výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, v areálu školy, posilovna, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, tématické/projektové dny, exkurze, sportovní dny, adaptační kurzy
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: jazykový pobyt v zahraničí, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, studijní pobyt v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: francouzský, ruský, anglický, německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, turistika
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace, kurz autoškoly, Svářečský průkaz Kurz Barmana Kurz Baristy
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, školní dvůr, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, profil školy na sociální síti, konzultační hodiny
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka
Vyšší odborná škola
Adresa: Ulice:
Obec: Petrovice u Karviné 570
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 735 72
Kontakt na školu: Telefon: 595 391 022
Fax: 595 391 037
IZO:150054548
Základní informace
Forma vzdělání: denní
Nejvyšší povolený počet studentů: 150
Aktuální počet studentů: 4
Počet přijatých studentů v aktuálním školním roce: 0
Dny otevřených dveří (termíny): 19.3.2019, 16.4.2019
Přijímací zkoušky: ne
Forma přijímacího řízení: pohovor
Termín přijímacích zkoušek: 6.6.2019, 27.6.2019, 28.8.2019, 13.9.2019
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: klidová zóna, periferie
Dopravní dostupnost: autobus, vlak, parkování u školy
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Certifikáty: ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN EN ISO 9004:2010
Roční školné v Kč: 8900
Snížené školné: ne
Stipendium: prospěchové
Přípravné kurzy pro uchazeče: ne
Akreditovaný vzdělávací program: _Vzdělávací program VOŠ DAKOL 2016.pdf (1682,8 KB)
Školní řád: Školní řád VOŠ.doc (129 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: Obchodně-podnikatelská činnost
Specifické akce školy (pravidelné): odborné stáže, exkurze, sportovní dny
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách, celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Obory vzdělání: Obchod
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace, kurz autoškoly
Služby studentům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače v učebnách, učebny ICT
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, školní dvůr
Ubytování: ne
Stravování: ano
Speciálně pedagogické centrum
Adresa: Ulice: Na Vyhlídce
Obec: Karviná-Nové Město
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 735 06
Kontakt na školu: Telefon: 595 391 022
Fax: 595 391 037
IZO:181010364
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Petrovice u Karviné 570
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 735 72
Kontakt na školu: Telefon: 595 391 022
Fax: 595 391 037
IZO:110035143
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 3 a více jídel
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 30
Bufet: ano
Nápojové/potravinové automaty: ano