Logo školy

Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Boženy Němcové 22
Obec: Opava
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 746 01
Ředitel:Mgr. Miroslav Weisz
Kontakt na školu Telefon: 553 821 906
Email: sekretariat@soustop.cz
Web: www.soustop.cz
IČ:18054455
RED-IZO:600017419
Zřizovatel:Moravskoslezský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Boženy Němcové 22
Obec: Opava
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 746 01
Kontakt na školu: Telefon: 553 821 906
Fax: 553 624 284
IZO:018054455
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 600
Aktuální počet žáků: 300
Dny otevřených dveří (termín/y): 15.1.2018, 17.1.2019, Dále možno domluvit návštěvu školy po tel. domluvě na sekretariátu školy.
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 12.4.2019, 15.4.2019
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby, kamerový systém
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, vlak, MHD, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Začátek první vyučovací hodiny: 7:05, nebo 8:00
Stipendium: motivační, prospěchové, od budoucího zaměstnance
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, cizí jazyky, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, výlety, návštěvy kulturních akcí, adaptační kurzy
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence
Nabídka dalšího vzdělávání:
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: sportovní
Místo pro trávení volného času: školní dvůr
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna, sportovní stadión
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školní informační systém, třídní schůzky, žákovská knížka (elektronická), e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost editace osobních údajů žáka, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled klasifikace, přehled absence
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Boženy Němcové 22
Obec: Opava
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 746 01
Kontakt na školu: Telefon: 553 821 906
Fax: 553 624 284
IZO:108035808
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Boženy Němcové 22
Obec: Opava
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 746 01
Kontakt na školu: Telefon: 553 821 906
Fax: 553 624 284
IZO:110024982