Logo školy

Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Boženy Němcové 22
Obec: Opava
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 746 01
Ředitel:Mgr. Miroslav Weisz
Kontakt na školu Telefon: 553 821 906
Email: sekretariat@soustop.cz
Web: www.soustop.cz
IČ:18054455
RED-IZO:600017419
Zřizovatel:Moravskoslezský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Boženy Němcové 22
Obec: Opava
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 746 01
Kontakt na školu: Telefon: 553 821 906
IZO:018054455
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 600
Aktuální počet žáků: 340
Dny otevřených dveří (termín/y): 25.11.2021 14:00 - 18:00 hod., 13.1.2022, 14:00 - 18:00 hod., Dále možno domluvit návštěvu školy po tel. domluvě na sekretariátu školy.
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby, kamerový systém
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, vlak, autobus, MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 6:00
Začátek první vyučovací hodiny: 7:05, nebo 8:00
Stipendium: motivační, od budoucího zaměstnance, prospěchové
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, praktické vyučování, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: sportovní areál (atletika), mimo areál školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, výlety, adaptační kurzy, exkurze
Domácí spolupráce : Spolupráce s odbornými firmami v rámci odborného výcviku.
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání:
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, Programování CNC strojů
Místo pro trávení volného času: školní dvůr
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna, sportovní stadión
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, konzultační hodiny, profil školy na sociální síti
Funkce školního informačního systému: možnost editace osobních údajů žáka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Boženy Němcové 22
Obec: Opava
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 746 01
Kontakt na školu: Telefon: 553 821 906
IZO:108035808
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Boženy Němcové 22
Obec: Opava
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 746 01
Kontakt na školu: Telefon: 553 821 906
IZO:110024982