Zde může být obrázek školy.

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Poděbradská 1247/2
Obec: Karlovy Vary
Kraj: Karlovarský
PSČ: 360 01
Ředitel:Mgr. Hana Švejstilová
Kontakt na školu Telefon: 353 233 936,73
Email: sekretariat.skoly@zdravkakv.cz
Web: http://www.zdravkakv.cz
IČ:00669709
RED-IZO:600019641
Zřizovatel:Karlovarský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Poděbradská 1247
Obec: Karlovy Vary
Kraj: Karlovarský
PSČ: 360 01
Kontakt na školu: Telefon: 353 233 936
Fax: 353 226 127
IZO:110030672
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 500
Aktuální počet žáků: 479
Dny otevřených dveří (termín/y): Proběhly v lednu, lze domluvit individuální návštěvu během aktuálního školního roku.
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností)
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 12. 4. a 15. 4. 2019
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum, rušná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: autobus MHD č. 4
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 30
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: prospěchové
Koncepce školy: Koncepce rozvoje školy 2018-20.doc (133,6 KB)
Školní řád: Školní řád a prav. hodn. SZŠ k 1. 2. 2019.pdf (638,5 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2017-18.docx (10110,7 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, cizí jazyky, fyzika, chemie, biologie, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): adaptační kurzy, besedy a přednášky pro veřejnost, návštěvy kulturních akcí, výlety, besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, Zdravotnicky zaměřené osvětové akce pro jiné střední, základní i mateřské školy., exkurze
Certifikáty škol: Škola pro udržitelný rozvoj
Domácí spolupráce : Nemocnice, školy (SŠ, ZŠ i MŠ) v regionu, bezpečnostní složky, zdravotnická a sociální zařízení.
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí, studijní pobyt v zahraničí, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, ruský, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický, německý
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Škola pro udržitelný život (SEVER)
Specifické formy podpory žákům: Finanční podpora sociálně znevýhodněných žáků.
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, speciální pedagog, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: Kurz Zubní instrumentářka, Masér, Sanitář.
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: sportovní, literárně-dramatické
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, studovna/knihovna
V blízkosti školy: sport, kultura
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: konzultační hodiny, profil školy na sociální síti, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, Studentský průkaz., třídní schůzky, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická)
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled klasifikace, přehled absence, možnost editace osobních údajů žáka, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka
Vyšší odborná škola
Adresa: Ulice: Poděbradská 1247
Obec: Karlovy Vary
Kraj: Karlovarský
PSČ: 360 01
Kontakt na školu: Telefon: 353 233 936
Fax: 353 226 127
IZO:110030711
Základní informace
Forma vzdělání: denní
Nejvyšší povolený počet studentů: 150
Aktuální počet studentů: 96
Počet přijatých studentů v aktuálním školním roce: 52
Dny otevřených dveří (termíny): Každoročně druhý lednový víkend, dle domluvy lze kdykoli
Přijímací zkoušky: ne
Forma přijímacího řízení: pohovor
Termín přijímacích zkoušek: 1. kolo 24. 6. 2019, 2. kolo 19. 9. 2019
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: č. 4
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 30
Snížené školné: ne
Přípravné kurzy pro uchazeče: ne
Školní řád: Školní řád VOŠ nový platnost od 1.2.2019.pdf (335,3 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2017-18.pdf (1626,5 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: Zdravotnické
Speciálně vybavené odborné učebny: Ano
Specifické akce školy (pravidelné): odborné stáže, návštěvy kulturních akcí, exkurze
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách, Osvětové akce, organizace a zajišťování kongresů a seminářů se zdravotnickým zaměřením, apod.
Mezinárodní spolupráce: studijní pobyt v zahraničí, spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Obory vzdělání: Diplomovaný farmaceutický asistent 53 - 43 - N/1., Dipl. všeobecná sestra 53 - 43 - N/1., Dipl. dětská sestra 53 – 41 - N/5., Dipl. nutriční terapeut 53 – 41 - N/4. Dipl. dentální hygienistka 53 – 41 - N/3., Dipl. zubní technik 53 - 44 - N/1.
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy podpory studentům: Poskytujeme podle doporučení PPP nebo na základě posouzení školského poradenského pracoviště
Služby studentům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače v učebnách, učebny ICT, počítače ve společných prostorách
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, školní dvůr
Ubytování: ano
Stravování: ano