Zde může být obrázek školy.

Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Wolkerova 316
Obec: Nový Bor
Kraj: Liberecký
PSČ: 473 01
Ředitel:Mgr. Jiří Janás
Kontakt na školu Telefon: 487 712 211
Email: info@glassschool.cz
Web: www.glassschool.cz
IČ:49864688
RED-IZO:600020347
Zřizovatel:Liberecký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Wolkerova 316
Obec: Nový Bor
Kraj: Liberecký
PSČ: 473 01
Kontakt na školu: Telefon: 487 712 211
Fax: 487 712 228
IZO:102133743
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 650
Aktuální počet žáků: 326
Dny otevřených dveří (termín/y): 2.11.2018
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky, písemná, test všeobecných studijních předpokladů, talentová
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Vstup do školy umožněn od: čipy
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: prospěchové, podporující žáky v závislosti na docházce
Charakteristika školy
Zaměření : odborné, všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, ICT, fyzika, biologie, chemie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, posilovna, tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, plesy, besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, sportovní dny, jarmarky a dílny
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: jazykový pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, francouzský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: vodácký kurz, lyžování, cyklistický kurz
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence, speciální pedagog
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v části školy, WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce:
Zájmové činnosti: sportovní, taneční, rukodělné, jazykové, přírodovědné, hudební, výtvarné (např. malování, keramika), literárně-dramatické, ICT, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: herna, školní dvůr, studovna/knihovna
V blízkosti školy: ZUŠ, kultura, sport, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky, školní informační systém
Funkce školního informačního systému: e-nástěnka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled klasifikace, přehled absence
Vyšší odborná škola
Adresa: Ulice: Wolkerova 316
Obec: Nový Bor
Kraj: Liberecký
PSČ: 473 01
Kontakt na školu: Telefon: 487 712 211
Fax: 487 712 228
IZO:110028571
Základní informace
Forma vzdělání: denní
Nejvyšší povolený počet studentů: 60
Aktuální počet studentů: 15
Počet přijatých studentů v aktuálním školním roce: 8
Dny otevřených dveří (termíny): 2.11.2018
Přijímací zkoušky: ano, ve všech oborech
Forma přijímacího řízení: písemná, talentová
Bezbariérový přístup: ano, částečně
Umístění školy v obci: širší centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: parkování u školy, autobus, vlak
Roční školné v Kč: 5000
Charakteristika školy
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, exkurze
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Obory vzdělání: Tvorba uměleckého skla
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Služby studentům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole, WiFi v části školy, počítače v učebnách
Místo pro trávení volného času: školní dvůr
Ubytování: ano
Stravování: ano
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Nemocniční 635
Obec: Nový Bor
Kraj: Liberecký
PSČ: 473 01
Kontakt na školu: Telefon: 487 712 211
Fax: 487 712 228
IZO:110024290
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Nemocniční 635
Obec: Nový Bor
Kraj: Liberecký
PSČ: 473 01
Kontakt na školu: Telefon: 487 712 211
Fax: 487 712 228
IZO:110400321