Zde může být obrázek školy.

Základní škola Čáslav, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Čáslav, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Husova 526
Obec: Čáslav
Kraj: Středočeský
PSČ: 286 01
Ředitel:Mgr. Bc. Marika Jelínková
Kontakt na školu Telefon: 327 312 833
Email: marika.jelinkova@zscaslav-husova.cz
Web: http://www.zscaslav-husova.cz/
IČ:70836205
RED-IZO:600021769
Zřizovatel:Středočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Základní škola
Adresa: Ulice: Husova 526
Obec: Čáslav
Kraj: Středočeský
PSČ: 286 01
Kontakt na školu: Telefon: 327 312 833
Fax: 327 312 833
IZO:102238073
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 60
Aktuální počet žáků: 37
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2021
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: Domácí telefon, dohledy při vstupu žáků do školy
Umístění školy v obci: rušná ulice
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7,25
Začátek první vyučovací hodiny: 7,45
Koncepce školy: KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY2022.pdf (906,6 KB)
Školní vzdělávací program: Kompas ŠVP.pdf (5594,4 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP ŠD.doc (715,8 KB)
Školní řád: PŘÍLOHA Č. 4 ŘÁDY ODBORNÝCH UČEBEN.pdf (679,7 KB)
PŘÍLOHA Č. 3 MINIMÁLNÍ STANDARD BEZPEČNOSTI.pdf (640,3 KB)
PŘÍLOHA Č. 2 METODICKÝ POKYN K ŘEŠENÍ ABSENCE.pdf (737,6 KB)
PŘÍLOHA Č. 1 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ.pdf (730,4 KB)
ŠŘ.pdf (753,9 KB)
Poslední výroční zpráva: výroční zpráva 2020-2021.pdf (5508,3 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, hudební výchova, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, besídky/akademie, exkurze, výlety
Domácí spolupráce : Policie ČR, Hasiči
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, globální čtení
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Pravidelná mezigenerační setkání „Povídej“ (Mezi námi)
Specifické formy podpory žákům: IVP, příprava individuálních výukových materiálů a pracovních listů, asistent pedagoga, snížený počet žáků ve třídě
Přítomnost specialistů: logoped, speciální pedagog, školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Školní družina - rozvrh: Rozvrh ŠD.docx (765,4 KB)
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin: rozvrh2021-22.pdf (324,8 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, literárně-dramatické, turistické
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, DDM/středisko volného času, sport, ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny, školní časopis/newsletter, besedy o vzdělávání
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Husova 526
Obec: Čáslav
Kraj: Středočeský
PSČ: 286 01
Kontakt na školu: Telefon: 327 312 833
Fax: 327 312 833
IZO:110001214
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 400
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ne
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11,30-15,00
Způsob informování zákonných zástupců: schůzky