Zde může být obrázek školy.

Základní škola speciální a praktická škola Diakonie ČCE Čáslav

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola speciální a praktická škola Diakonie ČCE Čáslav
Adresa školy: Ulice: Komenského nám. 140
Obec: Čáslav
Kraj: Středočeský
PSČ: 286 01
Ředitel:Mgr. Květuše Mašínová
Kontakt na školu Telefon: 327 311 359
Email: skolacaslav@seznam.cz
Web: www.specialniskola.org
IČ:71197541
RED-IZO:600021807
Zřizovatel:Diakonie Českobratrské církve evangelické
Typ zřizovatele:Církev
Základní škola
Adresa: Ulice: Komenského nám. 140
Obec: Čáslav
Kraj: Středočeský
PSČ: 286 01
Kontakt na školu: Telefon: 327 311 359
IZO:110450876
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 29
Aktuální počet žáků: 26
Dny otevřených dveří (termín/y): 7.10. 2019, 16. 3. 2020
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: Škola je situována v samostatném křídle školy - společné budovy Diakonie. Třídy školy jsou uzamčené dveřmi se zvonkem. Kancelář školy dostupná před tímto křídlem školy.
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 500
Vstup do školy umožněn od: 7,15
Začátek první vyučovací hodiny: 8,00
Roční školné v Kč: 800
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: Koncepce rozvoje školy 2019 - 2021.pdf (271 KB)
Poslední výroční zpráva: vyrocni zprava_2018-19.pdf (348,8 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, terapeutické a rehabilitační centrum
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, zahradní slavnosti, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, tématické/projektové dny, exkurze, výlety
Zapojení ve specifických programech: Projekt Mléko do škol, Ovoce do škol, Šablony II
Certifikáty škol: Škola podporující zdraví
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: koncept bazální stimulace, plavání
Metody čtení: globální čtení, analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, genetická (hlásková) metoda
Metody výuky matematiky: výuka založená na činnostním učení
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Můžeš to změnit! (Mezigenerace, Eutis), Skryté příběhy (Tripeduca), Škola pro udržitelný život (SEVER)
Specifické formy podpory žákům: podpora asistentů pedagoga dle Doporučení SPC
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, asistent pedagoga, školní metodik prevence, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika)
Místo pro trávení volného času: zahrada, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: kultura, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny, školní časopis/newsletter, profil školy na sociálních sítích, besedy o vzdělávání, třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová)
Přípravná třída
Přípravná třída: ano
Počet přípravných tříd: 1
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 4
Umístění přípravné třídy/přípravných tříd: v budově ZŠ
Začátek výuky: 8,00
Konec výuky: 11,30
Střední škola
Adresa: Ulice: Komenského nám. 140
Obec: Čáslav
Kraj: Středočeský
PSČ: 286 01
Kontakt na školu: Telefon: 327 311 359
IZO:181008521
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání (bez výučního listu, maturitní zkoušky)
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 8
Aktuální počet žáků: 6
Dny otevřených dveří (termín/y): 7. 10. 2019
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ne
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: jiné
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 500
Vstup do školy umožněn od: 7, 45
Začátek první vyučovací hodiny: 8,00
Roční školné v Kč: 2000
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy
Vzdělávání
Způsob hodnocení: slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Alternativní písmo:
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Místo pro trávení volného času: zahrada, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: sport, kultura, ZUŠ, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, školmí časopis/newsletter, profil školy na sociální síti, besedy o vzdělávání
Školní družina
Adresa: Ulice: Komenského nám. 140
Obec: Čáslav
Kraj: Středočeský
PSČ: 286 01
Kontakt na školu: Telefon: 327 311 359
IZO:162103859
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 7,30
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 14,30
Způsob informování zákonných zástupců: osobní domluva - rodiče žáky přivádí do školy každý den, každý den je možné oboustranně předávat informace rodičům, rodiče pedagogům, schůzky, webové stránky, vnitřní informační systém, e-mailová komunikace