Logo školy

Odborné učiliště a základní škola, Křenovice

Škola / charakteristika školy
Název školy:Odborné učiliště a základní škola, Křenovice
Adresa školy: Ulice: č.p. 8
Obec: Křenovice
Kraj: Olomoucký
PSČ: 752 01
Ředitel:Mgr. Josef Plesník
Kontakt na školu Telefon: 581 769 045
Email: posta@oukrenovice.cz
Web: www.oukrenovice.cz
IČ:00842800
RED-IZO:600026973
Zřizovatel:Olomoucký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Základní škola
Adresa: Ulice: Sladovní 492, Kojetín I-Město
Obec: Kojetín
Kraj: Olomoucký
PSČ: 752 01
Kontakt na školu:
IZO:102608679
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 90
Aktuální počet žáků: 30
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 7.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 7.4.2021
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: budova se zamyká
Umístění školy v obci: periferie
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: vlak Brno - Přerov, Kojetín - Ostrava, autobus Prostějov - Kroměříž, Olomouc - Kroměříž, Stříbrnice - Přerov
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 500
Vstup do školy umožněn od: 7:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: Plán rozvoje školy 2021-2023.pdf (726,6 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2019-2020.pdf (2474 KB)
Charakteristika školy
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, besídky/akademie
Zapojení ve specifických programech: Sportuj ve škole
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, logoped, školní psycholog, školní metodik prevence, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: sportovní
Místo pro trávení volného času: zahrada
V blízkosti školy: veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, kultura, ZUŠ, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, třídní schůzky, individuální schůzky
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Střední škola
Adresa: Ulice: č.p. 8
Obec: Křenovice
Kraj: Olomoucký
PSČ: 752 01
Kontakt na školu: Telefon: 581 769 045
IZO:000842800
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 168
Aktuální počet žáků: 110
Dny otevřených dveří (termín/y): 1.12.2022; 17.1.2023
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ne
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: jiné
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: Přerov - Stříbrnice, Kojetín - Kovalovice, Brno - Kroměříž
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 30
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 7:20
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: motivační
Koncepce školy: Plán rozvoje školy 2021-2023.pdf (726,6 KB)
Školní řád: Školní řád OU 2022.pdf (410,5 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2021-2022.pdf (1315,8 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, tématické/projektové dny, exkurze, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety
Zapojení ve specifických programech : Přesmosty
Spolupráce s firmami: celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, turistika
Specifické formy podpory žákům: Podpora studia sociálně znevýhodněných žáků středních škol; Podpora škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní psycholog, školní metodik prevence, asistent pedagoga
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: ICT, sportovní, rukodělné
Místo pro trávení volného času: školní dvůr
V blízkosti školy: veřejná knihovna, park/přírodní zázemí, sport, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), konzultační hodiny, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), třídní schůzky
Školní družina
Adresa: Ulice: Sladovní 492, Kojetín I-Město
Obec: Kojetín
Kraj: Olomoucký
PSČ: 752 01
Kontakt na školu:
IZO:110006682
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 0
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Nabídka zájmových kroužků: ne
Provozní doba
Ranní provoz: ne
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11:45 - 14:25
Způsob informování zákonných zástupců: schůzky, webové stránky
Internát
Adresa: Ulice: č.p. 8
Obec: Křenovice
Kraj: Olomoucký
PSČ: 752 01
Kontakt na školu: Telefon: 581 769 045
IZO:108049612
Internát
Nejvyšší povolený počet lůžek: 29
Počet ubytovaných dětí a žáků: 29
Umístění vzhledem ke škole: v areálu školy/škol
Umístění v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: Přerov - Stříbrnice, Kojetín - Kovalovice, Brno - Kroměříž
Bezbariérový přístup: ne
Provoz zařízení během školního roku (od - do): 1.9. - 30.6.
Nabídka ubytování pro: žáky střední školy
Úplata za ubytování (v Kč): 25 Kč/den
Úplata za stravování (v Kč): 112 Kč/den (6 jídel)
Nabídka zájmových činností: ano
Zaměření zájmových činností: rukodělné, sportovní, ICT
Další prostory: společenská místnost, tělocvična
Přístup k PC a internetu: Wifi v pokojích, počítače ve společných prostorách, WiFi ve společných prostorách
Způsob informování zákonných zástupců: e-mailová komunikace, webové stránky, rodičovské schůzky
Školní jídelna
Adresa: Ulice: č.p. 8
Obec: Křenovice
Kraj: Olomoucký
PSČ: 752 01
Kontakt na školu: Telefon: 581 769 045
IZO:103144552
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v areálu školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 36 Kč
Bufet: ne
Nápojové/potravinové automaty: ano