Zde může být obrázek školy.

Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna, Obořiště 1

Škola / charakteristika školy
Název školy:Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna, Obořiště 1
Adresa školy: Ulice:
Obec: Obořiště 1
Kraj: Středočeský
PSČ: 262 12
Ředitel:Mgr. Jiří Procházka
Kontakt na školu Telefon: 318 586 025
Email: vu@vychovnyustavoboriste.cz
Web: vychovnyustavoboriste.cz
IČ:61100544
RED-IZO:600027970
Zřizovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Typ zřizovatele:Státní správa (MŠMT)
Střední škola
Adresa: Ulice:
Obec: Obořiště 1
Kraj: Středočeský
PSČ: 262 12
Kontakt na školu: Telefon: 318 586 025
Fax: 318 586 066
IZO:108051749
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 48
Aktuální počet žáků: 36
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ne
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: jiné
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 500
Začátek první vyučovací hodiny: 07:30
Koncepce školy: Koncepce rozvoje školského zařízení Obořiště 2020 - 2024.pdf (1180,6 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP - Stavební práce.pdf (1824,5 KB)
ŠVP Práce ve stravování.pdf (1166 KB)
ŠVP Zedník.pdf (1695,7 KB)
ŠVP Truhlář.pdf (1584,8 KB)
Školní řád: VNITŘNÍ ŘÁD k 1.9.2021 p.v..pdf (1485,4 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2019-2020pv.pdf (938,1 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, mimo areál školy, venkovní hřiště, posilovna
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, adaptační kurzy, exkurze
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, vodácký kurz
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, speciální pedagog, asistent pedagoga
Nabídka dalšího vzdělávání:
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Intearaktivní tabule
Zájmové činnosti: sportovní, taneční, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, turistické, chovatelské
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, hřiště, herna, zahrada, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (papírová)
Výchovný ústav
Adresa: Ulice:
Obec: Obořiště 1
Kraj: Středočeský
PSČ: 262 12
Kontakt na školu: Telefon: 318 586 025
Fax: 318 586 066
IZO:102003301
Základní informace
Nejvyšší povolený počet dětí: 43
Aktuální počet dětí: 37
Zaměření ústavu: chlapci
Počet výchovných skupin: 6
Péče o sourozenecké skupiny: ne
Péče o nezaopatřené osoby po ukončení ústavní výchovy připravující se na povolání: ano
Možnost pracovních příležitostí: ano
Bezbariérový přístup: ne
Umístění v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 500
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Obořiště 1
Kraj: Středočeský
PSČ: 262 12
Kontakt na školu: Telefon: 318 586 025
Fax: 318 586 066
IZO:002750023
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Bufet: ne
Nápojové/potravinové automaty: ne