Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola, Praha 5 - Zličín, Nedašovská 328

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola, Praha 5 - Zličín, Nedašovská 328
Adresa školy: Ulice: Nedašovská 328
Obec: Praha 5 - Zličín
Kraj: Praha
PSČ: 155 21
Ředitel:Mgr. Bc. Vladimíra Šimáčková
Kontakt na školu Telefon: 235 316 752
Email: ZSaMSZlicin@seznam.cz
Web: http://www.zsamszlicin.cz
IČ:70845905
RED-IZO:600038530
Zřizovatel:Městská část Praha - Zličín
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Nedašovská 328
Obec: Praha 5 - Zličín
Kraj: Praha
PSČ: 155 21
Kontakt na školu: Telefon: 235 316 752
Fax: 235 316 752
IZO:112400442
Základní informace
Nejvyšší povolený počet dětí: 112
Aktuální počet dětí: 112
Dny otevřených dveří (termín/y): 3. března 2016
Kritéria příjímacího řízení: Kriteria+pro+prijeti+do+MS+2016.doc (49,7 KB)
Přijímání dětí mladších 3 let: ne
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: 164. 180
Škola je otevřena od: 6.30 - 17.00
Měsíční poplatek/školné v Kč: 650
Koncepce školy: Koncepce školy.doc (105,5 KB)
Školní řád: Školní řád MŠ.doc (40,4 KB)
Hodnocení činnosti školy: výroční zpráva MŠ 2015-1.rtf (162,5 KB)
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: všeobecné
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, besídky/akademie, výlety, návštěvy kulturních akcí
Domácí spolupráce: zličínská knihovna, zličínští dobrovolní hasiči
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: turistika
Přítomnost specialistů: logoped, speciální pedagog
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice: Nedašovská 328
Obec: Praha 5 - Zličín
Kraj: Praha
PSČ: 155 21
Kontakt na školu: Telefon: 235 316 752
Fax: 235 316 752
IZO:108023036
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 117
Aktuální počet žáků: 114
Dny otevřených dveří (termín/y): 30.11.2016
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 20.1.2016
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 21.1.2016
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus, integrovaná doprava, MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: metro B, autobus, tramvaj
Vstup do školy umožněn od: metra B Zličín
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 0
Koncepce školy: Koncepce školy.doc (105,5 KB)
Školní vzdělávací program: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ.docx (168,2 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP pro školní družinu.doc (34,3 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2015.rtf (189,1 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): škola v přírodě/ozdravné pobyty, sportovní dny, tématické/projektové dny, besídky/akademie, výlety, návštěvy kulturních akcí
Zapojení ve specifických programech: ovoce do škol
Domácí spolupráce : zličínská knihovna. zličínsští hasiči
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Alternativní písmo:
Specifické formy podpory žákům: vzhledem k tomu ,že máme v logu školy - ŠKOLA PRO VŠECHNY - pomoc všem žákům
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, školní metodik prevence, výchovný poradce
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy, učebny ICT
Zájmové činnosti: taneční, sportovní, jazykové, literárně-dramatické, turistické
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště
V blízkosti školy: veřejná knihovna, kultura, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, individuální schůzky
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Nedašovská 328
Obec: Praha 5 - Zličín
Kraj: Praha
PSČ: 155 21
Kontakt na školu: Telefon: není
IZO:112400451
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Nedašovská 328
Obec: Praha 5 - Zličín
Kraj: Praha
PSČ: 155 21
Kontakt na školu: Telefon: není
IZO:112400469
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 23 - 25
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne