Zde může být obrázek školy.

Základní škola Netvořice, okres Benešov, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Netvořice, okres Benešov, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Školní 171
Obec: Netvořice
Kraj: Středočeský
PSČ: 257 44
Ředitel:Mgr. Ludmila Vodehnalová
Kontakt na školu Telefon: 317 789 210
Email: zs.netvorice@seznam.cz
Web: http://www.zsnetvorice.cz
IČ:70996865
RED-IZO:600042073
Zřizovatel:Městys Netvořice
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Školní 171
Obec: Netvořice
Kraj: Středočeský
PSČ: 257 44
Kontakt na školu: Telefon: 317 789 210
Fax: 317 789 210
IZO:102002461
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 300
Aktuální počet žáků: 216
Dny otevřených dveří (termín/y): 0
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 8.4.2022
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 8.4.2022
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby, videotelefon
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD, autobus, integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: 332
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: Střednědobý plán rozvoje.pdf (613,8 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP v Inspisu.docx (12,9 KB)
Školní vzdělávací program - družina: SVP_pro_SDNetvorice.pdf (297,6 KB)
Školní řád: Zásady distanční výuky.pdf (881,9 KB)
ŠŘ2018.pdf (352,2 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2021.pdf (1075,5 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, výtvarná výchova, knihovna, zeměpis, dějepis, cizí jazyky, ICT, fyzika, chemie, biologie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, adaptační kurzy, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti, besídky/akademie, sběr papíru
Zapojení ve specifických programech: 0
Certifikáty škol: Aktivní škola, Škola pro udržitelný rozvoj
Domácí spolupráce : Spolupráce škol v projektu: regionální učebnice (MAP II)
Mezinárodní spolupráce: 0
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, turistika
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, Čtenářský klub
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Specifické formy podpory žákům: Doučování, asistenti pedagoga, nadace: obědy pro děti
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce, logoped
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Školní družina - rozvrh: ŠD 2021.pdf (406,3 KB)
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin: Rozvrhy 2021.pdf (60 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT, počítače ve společných prostorách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: sportovní, výtvarné (např. malování, keramika), literárně-dramatické, taneční, společenské hry, zdravotnické, přírodovědné, turistické
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, hřiště, školní dvůr, zahrada
V blízkosti školy: ZUŠ, sport, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (elektronická), telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, školní časopis/newsletter, profil školy na sociálních sítích, žákovská knížka (papírová)
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Počet přípravných tříd: 0
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 0
Začátek výuky: 0
Konec výuky: 0
Školní družina
Adresa: Ulice: Školní 171
Obec: Netvořice
Kraj: Středočeský
PSČ: 257 44
Kontakt na školu: Telefon: 317 789 210
Fax: 317 789 210
IZO:113000154
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Školní 171
Obec: Netvořice
Kraj: Středočeský
PSČ: 257 44
Kontakt na školu: Telefon: 317 789 210
Fax: 317 789 210
IZO:102662509