Logo školy

Základní škola Červené Janovice, okres Kutná Hora

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Červené Janovice, okres Kutná Hora
Adresa školy: Ulice: č.p. 145
Obec: Červené Janovice
Kraj: Středočeský
PSČ: 285 42
Ředitel:Mgr. Marie Nulíčková
Kontakt na školu Telefon: 327 594 338
Email: zs.cervenejanovice@centrum.cz
Web: www.zscj.kh.cz
IČ:75034433
RED-IZO:600046371
Zřizovatel:Obec Červené Janovice
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: č.p. 176
Obec: Červené Janovice
Kraj: Středočeský
PSČ: 285 42
Kontakt na školu:
IZO:107512840
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 24
Aktuální počet dětí: 28
Kritéria příjímacího řízení: Kriteria_pro_příjem_dětí.doc (25,1 KB)
Přijímání dětí mladších 3 let: ne
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: periferie
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Škola je otevřena od: 6,15 hod
Měsíční poplatek/školné v Kč: 250
Koncepce školy: Základní škola a Mateřská škola Červené Janovice.odt (5,8 KB)
Školní vzdělávací program: Základní škola a Mateřská škola Červené Janovice.odt (49,9 KB)
Školní řád: skolni-rad1_(1).doc (59,4 KB)
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: všeobecné
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, mimo areál školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety
Zapojení ve specifických programech: ŠPZ
Certifikáty škol: Škola podporující zdraví
Domácí spolupráce: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání
Základní škola
Adresa: Ulice: č.p. 145
Obec: Červené Janovice
Kraj: Středočeský
PSČ: 285 42
Kontakt na školu: Telefon: 327 594 338
IZO:102226563
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 100
Aktuální počet žáků: 40
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.1.2015
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 15.2.2015
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: bezpečnostní dveře
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: ano
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 10
Vstup do školy umožněn od: 6,45
Začátek první vyučovací hodiny: 7,15
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Školní vzdělávací program: Kompletni_SVP_11.pdf (4854,3 KB)
Školní vzdělávací program - družina: SVP_-_SD.rtf (119,5 KB)
Školní řád: Školní řád.doc (237,1 KB)
Poslední výroční zpráva: VÝROČNÍ ZPRÁVA_2019_2020docx_.docx (504,8 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: přírodovědné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, besídky/akademie, exkurze, jarmarky a dílny, besedy a přednášky pro veřejnost
Zapojení ve specifických programech: ŠPZ
Certifikáty škol: Škola podporující zdraví
Domácí spolupráce : Policie ČR, Besip, STP, Obecní úřady,
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, bruslení, turistika
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, splývavé čtení (Sfumato)
Metody výuky matematiky: výuka založená na činnostním učení
Alternativní písmo:
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Čtení pomáhá (Martin Roman), Celé Česko čte dětem (CČČD)
Specifické formy podpory žákům: Nadaní žáci, slabší žáci, zdravotně postižení,
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), sportovní, literárně-dramatické, hudební
Místo pro trávení volného času: hřiště, herna, vyhrazená učebna, zahrada, školní dvůr
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, veřejná knihovna, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: konzultační hodiny, třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák)
Školní družina
Adresa: Ulice: č.p. 145
Obec: Červené Janovice
Kraj: Středočeský
PSČ: 285 42
Kontakt na školu: Telefon: 327 594 338
IZO:113400241
Školní jídelna
Adresa: Ulice: č.p. 146
Obec: Červené Janovice
Kraj: Středočeský
PSČ: 285 42
Kontakt na školu:
IZO:102762945
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: č.p. 176
Obec: Červené Janovice
Kraj: Středočeský
PSČ: 285 42
Kontakt na školu:
IZO:181079640