Logo školy

Základní škola a Mateřská škola Dalovice, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Dalovice, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Dalovice 32
Obec: Mladá Boleslav
Kraj: Středočeský
PSČ: 293 01
Ředitel:Mgr. Jitka Konečná
Kontakt na školu Telefon: 326 331 329
Email: info@zsdalovice.cz
Web: http://www.zsdalovice.cz
IČ:62451421
RED-IZO:600049043
Zřizovatel:Obec Dalovice
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Dalovice 32
Obec: Mladá Boleslav
Kraj: Středočeský
PSČ:
Kontakt na školu:
IZO:181057352
Základní informace
Nejvyšší povolený počet dětí: 18
Aktuální počet dětí: 18
Přijímání dětí mladších 3 let: ne
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: MHD
Škola je otevřena od: 6:30 hod.
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, besídky/akademie
Vzdělávání
Přítomnost specialistů: logoped
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice: Dalovice 32
Obec: Mladá Boleslav
Kraj: Středočeský
PSČ: 293 01
Kontakt na školu: Telefon: 326 331 329
IZO:102326606
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 140
Aktuální počet žáků: 105
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: MHD
Vstup do školy umožněn od: 7:00 hod.
Začátek první vyučovací hodiny: 7:50 hod.
Charakteristika školy
Speciálně vybavené odborné učebny: hudební výchova, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, besídky/akademie, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Přítomnost specialistů: logoped, speciální pedagog, asistent pedagoga, výchovný poradce, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), hudební, jazykové, sportovní
Místo pro trávení volného času: zahrada, herna, hřiště
V blízkosti školy: sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), třídní schůzky
Školní družina
Adresa: Ulice: Dalovice 32
Obec: Mladá Boleslav
Kraj: Středočeský
PSČ: 293 01
Kontakt na školu: Telefon: 326 331 329
IZO:113600402
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Dalovice 32
Obec: Mladá Boleslav
Kraj: Středočeský
PSČ: 293 01
Kontakt na školu: Telefon: 326 331 329
IZO:113600411
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne