Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446 - příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446 - příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Tyršova 446
Obec: Nymburk
Kraj: Středočeský
PSČ: 288 02
Ředitel:Mgr. Bc. Soňa Obická
Kontakt na školu Telefon: 325 512 756
Email: skola@zstyrsova.cz
Web: http://www.zstyrsova.cz
IČ:70926255
RED-IZO:600050939
Zřizovatel:Město Nymburk
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Kolínská 1236
Obec: Nymburk
Kraj: Středočeský
PSČ: 288 02
Kontakt na školu: Telefon: 325 512 756
Fax: není
IZO:107515695
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 50
Aktuální počet dětí: 50
Kritéria příjímacího řízení: MŠ Kritéria pro přijímání dětí k předškol vzděl 2018-2019.pdf (137,4 KB)
Přijímání dětí mladších 3 let: ne
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: Intranet (domácí telefon)
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 270493 11
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 20
Škola je otevřena od: 06:15
Měsíční poplatek/školné v Kč: 400
Koncepce školy: Koncepce školy 2018-2024_Obická Soňa.pdf (5989,4 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP MŠ Růženka 2017.pdf (306,9 KB)
Školní řád: MŠ Školní řád Mateřské školy Růženka 2018.pdf (211 KB)
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: všeobecné
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): zahradní slavnosti, jarmarky a dílny, tématické/projektové dny, besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, výlety, škola v přírodě/ozdravné pobyty, sportovní dny
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, školní psycholog
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém
Funkce školního informačního systému: e-nástěnka
Základní škola
Adresa: Ulice: Tyršova 446
Obec: Nymburk
Kraj: Středočeský
PSČ: 288 02
Kontakt na školu: Telefon: 325 512 756
Fax: není
IZO:102386234
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 620
Aktuální počet žáků: 592
Dny otevřených dveří (termín/y): úterý 4. 12. 2018 od 9:00 do 16:00 hodin
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 9.4.2018
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 9.4.2018
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak, integrovaná doprava, MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 27049311
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 07:35
Začátek první vyučovací hodiny: 07:55
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: Koncepce školy 2018-2024_Obická Soňa.pdf (5989,4 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP 2017.pdf (2216,1 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP ŠD 2015.pdf (258,7 KB)
Školní řád: ŠKOLNÍ ŘÁD 2018 + pokutovník.pdf (1868,6 KB)
Poslední výroční zpráva: VZ_2017_2018_tisk.pdf (1506,4 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: chemie, fyzika, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, exkurze, výlety, škola v přírodě/ozdravné pobyty, sportovní dny, jarmarky a dílny, adaptační kurzy, besedy a přednášky pro veřejnost
Domácí spolupráce : ZŠ Komenského Nymburk, SOŠ a SOU Nymburk, SZdŠ Nymburk, Městská policie, Policie ČR, Elixír do škol
Mezinárodní spolupráce: Střední škola v Mytišči
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: bruslení, lyžování, plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Elixír do škol (Nadace ČS), Heuréka (MFF UK)
Přítomnost specialistů: školní psycholog, výchovný poradce, školní metodik prevence, asistent pedagoga, speciální pedagog
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve třídách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: přírodovědné, jazykové, sportovní, hudební, technické
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, zahrada
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, sport, kultura, veřejná knihovna, ZUŠ, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: besedy o vzdělávání, konzultační hodiny, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, třídní schůzky, školní informační systém, žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická)
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, e-omluvenka, možnost editace osobních údajů žáka, e-nástěnka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Počet přípravných tříd: 0
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 0
Školní družina
Adresa: Ulice: Tyršova 446
Obec: Nymburk
Kraj: Středočeský
PSČ: 288 02
Kontakt na školu: Telefon: 325 512 756
Fax: není
IZO:113700202
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Kolínská 1236
Obec: Nymburk
Kraj: Středočeský
PSČ: 288 02
Kontakt na školu: Telefon: 325 512 756
Fax: není
IZO:102726001
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 3 a více jídel
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 22 - 28 Kč
Bufet: ne
Nápojové/potravinové automaty: ne
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Tyršova 446
Obec: Nymburk
Kraj: Středočeský
PSČ: 288 02
Kontakt na školu: Telefon: 325 512 756
Fax: není
IZO:181007517
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 3 a více jídel
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 22 - 28 Kč
Bufet: ne
Nápojové/potravinové automaty: ne