Zde může být obrázek školy.

Základní škola a mateřská škola Nehvizdy

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a mateřská škola Nehvizdy
Adresa školy: Ulice: Pražská 14
Obec: Nehvizdy
Kraj: Středočeský
PSČ: 250 81
Ředitel:PaedDr. Luboš Rýdlo
Kontakt na školu Telefon: 326 992 532
Email: zs.nehvizdy@volny.cz
Web: http://www.skolanehvizdy.cz
IČ:75030365
RED-IZO:600052109
Zřizovatel:Městys Nehvizdy
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Na Příštipku 226
Obec: Nehvizdy
Kraj: Středočeský
PSČ: 250 81
Kontakt na školu: Telefon: 326 992 542
Fax: není
IZO:150013132
Základní informace
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet dětí: 197
Aktuální počet dětí: 197
Dny otevřených dveří (termín/y): Jsou pořádány na konci prázdnin pro rodiče nově přijatých dětí. V průběhu roku mohou rodiče kdykoliv školu navštívit, prohlédnout si prostory a získat další informace - po předchozí telefonické dohodě. Tel: 777 568 727
Kritéria příjímacího řízení: Kriteria MŠ.pdf (1412,7 KB)
Přijímání dětí mladších 3 let: ne
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: Zvonky na jednotlivé třídy, otevření telefonním bzučákem po představení se zákonného zástupce.
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: Integrovaná doprava - linka č. 398 a č.654 (Nehvizdy - Praha) , linka č. 659 (Nehvizdy - Brandýs Nad Labem)
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Škola je otevřena od: 6.45 - 17.00 h.
Měsíční poplatek/školné v Kč: 1000
Koncepce školy: Koncepce mateřské školy.rtf (369,6 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP 2019 říjen.docx (1019,1 KB)
Školní řád: Skolni rad MS.doc (173,1 KB)
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: Školní vzdělávací program "Školka plná radosti" je postaven na tom, že jedině spokojené dítě je schpné se vzdělávat a přijímat nové informace.Hlavní pilíře jsou : partnerský přístup k dětem, otevřenost vůči rodičům, respekt k odlišnostem, dostatek času.
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, tématické/projektové dny, besídky/akademie, jarmarky a dílny, exkurze
Zapojení ve specifických programech: Projekt "Angličtina hravě", Medvídek Nivea pomáhá dětem v přípravě na školu. Celé česko čte dětem. Nechci kazy školka.
Certifikáty škol:
Domácí spolupráce: Úzká spolupráce s ZŠ Nehvizdy, pravidelná odborná praxe studentek pedagogických škol, pravidelná účast na akcích pořádaných městysem Nehvizdy
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: Tenisová škola
Specifické formy podpory dětem: Plány pedagogické podpory, Individuální vzdělávací plány, školní speciální pedagog, spolupráce se školským poradenským zařízením, asistenti pedagoga, individuální výuka čj pro děti s odlišným mateřským jazykem
Přítomnost specialistů: logoped, asistent pedagoga, speciální pedagog
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, webové stránky, školní nástěnky, třídní nástěnky,konzultace, neformální rozhovory s rodiči
Základní škola
Adresa: Ulice: Pražská 14
Obec: Nehvizdy
Kraj: Středočeský
PSČ: 250 81
Kontakt na školu: Telefon: 326 992 532
Fax: 326 992 532
IZO:102438102
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 806
Aktuální počet žáků: 775
Dny otevřených dveří (termín/y): Kdykoli dle telefonické či e-mailové dohody
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 12.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 28.4.2021
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: autobus, integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: 405, 398, 343, 354
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 6.30
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Školní vzdělávací program: ŠVP_ZŠ_13_verze_01_09_2020.pdf (1992,8 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP_ŠD_01_09_2019.pdf (426,7 KB)
Školní řád: Školní řád ZŠ_2019_2020.pdf (293,9 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2019-20_17.10.pdf (1440,4 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: humanitní, sportovní, všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: výtvarná výchova, ICT, fyzika, chemie, cizí jazyky, knihovna, biologie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, v areálu školy, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, výlety, sportovní dny, exkurze, škola v přírodě/ozdravné pobyty, adaptační kurzy
Zapojení ve specifických programech: Projekt Rodiče vítáni, Aktivní škola
Certifikáty škol: Rodiče vítáni, Aktivní škola - Databox, e-learning
Domácí spolupráce : Policie ČR, o.s. Semiramis, okolní školy, neziskové organizace, Muzeum Říčany
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, anglický, španělský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování, turistika, vodácký kurz, cyklistický kurz
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, splývavé čtení (Sfumato)
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Celé Česko čte dětem (CČČD), Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum), Příběhy našich sousedů (Post Bellum)
Specifické formy podpory žákům: Náprava specifických poruch učení, logopedická péče, práce s nadanými žáky, pedagogická intervence
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, speciální pedagog, asistent pedagoga, školní metodik prevence, logoped
Školní družina: ano
Školní družina - rozvrh:
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin: rozvrhy_třídy_20_21.xls (138,8 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, počítače ve společných prostorách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: V rámci všech běžných tříd i odborných učeben, plná konektivita, interaktivní zobrazovací jednotky
Zájmové činnosti: taneční, jazykové, sportovní, rukodělné, společenské hry, výtvarné (např. malování, keramika), přírodovědné, technické, hudební, studijní - práce s nadanými žáky, programování/robotika, turistické
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, herna, hřiště, studovna/knihovna, školní dvůr, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: kultura, ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, DC Dráček, tJ Sokol, AFK Nehvizdy, sport, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), konzultační hodiny, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, možnost editace osobních údajů žáka, možnost platby/přehled zaplacení
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Pražská 14
Obec: Nehvizdy
Kraj: Středočeský
PSČ: 250 81
Kontakt na školu: Telefon: 326 992 532
Fax: 326 992 532
IZO:108056147
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 450
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6.30-7.45
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11.40-17.00
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, e-mailová komunikace, Telefonicky
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Na Příštipku 226
Obec: Nehvizdy
Kraj: Středočeský
PSČ: 250 81
Kontakt na školu: Telefon: 326 992 532
Fax: 326 992 532
IZO:150013141
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 20-30 Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ano
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Na Příštipku 135
Obec: Nehvizdy
Kraj: Středočeský
PSČ: 250 81
Kontakt na školu: Telefon: 326 992 532
Fax: 326 992 532
IZO:181030624
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 20-30 Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ano