Zde může být obrázek školy.

Základní škola Hradištko, okres Praha - západ

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Hradištko, okres Praha - západ
Adresa školy: Ulice: Školní 33
Obec: Hradištko
Kraj: Středočeský
PSČ: 252 09
Ředitel:Mgr. Ondřej Hynek, DiS.
Kontakt na školu Telefon: 242 413 712
Mobil: 734 738 442
Email: skola@zshradistko.cz
Web: http://www.zshradistko.cz
IČ:71008233
RED-IZO:600053130
Zřizovatel:Obec Hradištko
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Školní 33
Obec: Hradištko
Kraj: Středočeský
PSČ: 252 09
Kontakt na školu: Telefon: 242 413 712
Fax: 242 413 713
IZO:000241245
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 330
Aktuální počet žáků: 315
Dny otevřených dveří (termín/y): vždy cca 11. - 15. ledna
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: klidná ulice, širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak, integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: 338, 437, příp. 438
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7.40
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, výlety, exkurze, škola v přírodě/ozdravné pobyty, sportovní dny
Zapojení ve specifických programech: Všeobecná primární prevence
Domácí spolupráce : Kokos, SDH Hradištko, MŠ Hradištko,
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: španělský, německý, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování, bruslení
Metody čtení: genetická (hlásková) metoda
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, speciální pedagog, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT
Zájmové činnosti: jazykové, sportovní, taneční, ICT, zdravotnické, literárně-dramatické, výtvarné (např. malování, keramika)
Místo pro trávení volného času: zahrada, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: veřejná knihovna, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), besedy o vzdělávání, školní časopis/newsletter, profil školy na sociálních sítích, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, webové stránky školy, třídní schůzky, školní informační systém, žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická)
Funkce školního informačního systému: e-nástěnka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-omluvenka, přehled klasifikace, přehled absence, možnost platby/přehled zaplacení, e-třídní kniha - přehled učiva
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Školní 33
Kraj: Středočeský
PSČ: 252 09
Kontakt na školu: Telefon: 242 413 712
IZO:113900317