Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Frymburk

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Frymburk
Adresa školy: Ulice:
Obec: Frymburk 112
Kraj: Jihočeský
PSČ: 382 79
Ředitel:Mgr. Milada Minaříková
Kontakt na školu Telefon: 380 735 122
Email: skola.frymburk@seznam.cz
Web: http://www.zsfrymburk.cz
IČ:00583791
RED-IZO:600059197
Zřizovatel:Obec Frymburk
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice:
Obec: Frymburk 23
Kraj: Jihočeský
PSČ: 382 79
Kontakt na školu: Telefon: 380 735 122
Fax: není
IZO:107531674
Základní informace
Nejvyšší povolený počet dětí: 56
Aktuální počet dětí: 49
Přijímání dětí mladších 3 let: ne
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: autobus
Škola je otevřena od: 6.30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 300
Školní vzdělávací program: skolni-vzdelavaci-program MŠ (3).pdf (431,8 KB)
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, návštěvy kulturních akcí, exkurze
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání, lyžování
Specifické formy podpory dětem: Logopedická asistentka
Přítomnost specialistů: logoped
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Frymburk 112
Kraj: Jihočeský
PSČ: 382 79
Kontakt na školu: Telefon: 380 735 122
Fax: není
IZO:000583791
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 250
Aktuální počet žáků: 146
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: autobus
Vstup do školy umožněn od: 7.30
Začátek první vyučovací hodiny: 7.55
Roční školné v Kč: 0
Školní vzdělávací program: ŠVPkompletverzepdf0.pdf (5455,1 KB)
Školní řád: ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ Frymburk.doc (110,1 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2012-2013.pdf (816,9 KB)
Charakteristika školy
Speciálně vybavené odborné učebny: fyzika, ICT, hudební výchova, výtvarná výchova, knihovna, biologie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: sportovní areál (atletika), venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, výlety, tématické/projektové dny, sportovní dny, exkurze
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy podpory žákům: Podpora sociálně znevýhodněných žáků.
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT
Zájmové činnosti: sportovní, rukodělné, výtvarné (např. malování, keramika), literárně-dramatické, zdravotnické, ICT
Místo pro trávení volného času: hřiště, studovna/knihovna, školní dvůr
V blízkosti školy: veřejná knihovna, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Frymburk 112
Kraj: Jihočeský
PSČ: 382 79
Kontakt na školu: Telefon: 380 735 122
Fax: není
IZO:114300135
Školní klub
Adresa: Ulice:
Obec: Frymburk 112
Kraj: Jihočeský
PSČ: 382 79
Kontakt na školu: Telefon: 380 735 122
Fax: není
IZO:150071183
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Frymburk 112
Kraj: Jihočeský
PSČ: 382 79
Kontakt na školu: Telefon: 380 735 122
Fax: není
IZO:102427640
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 20-24
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ne