Zde může být obrázek školy.

Základní škola a mateřská škola Toužim, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a mateřská škola Toužim, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Plzeňská 395
Obec: Toužim
Kraj: Karlovarský
PSČ: 364 01
Ředitel:PaedDr. Ingrid Franková
Kontakt na školu Telefon: 354 224 583
Email: ingridf@tiscali.cz
Web: zs-a-ms-touzim.wbs.cz, www.domecekskolicka.wbs.cz
IČ:60611448
RED-IZO:600067700
Zřizovatel:Město Toužim
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Sídliště 429
Obec: Toužim
Kraj: Karlovarský
PSČ: 364 01
Kontakt na školu: Telefon: 353 312 330
Fax: neni
IZO:115200673
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 35
Aktuální počet dětí: 26
Dny otevřených dveří (termín/y): konec dubna
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: elektronický bzučák
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Škola je otevřena od: 6:30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 100
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Přítomnost specialistů: školní asistent, logopedický asistent
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice: Plzeňská 395
Obec: Toužim
Kraj: Karlovarský
PSČ: 364 01
Kontakt na školu: Telefon: 353 312 621.73
IZO:102516839
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 75
Aktuální počet žáků: 42
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: bzučák s mikrofonem
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 07:00
Začátek první vyučovací hodiny: 08:00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Specifické formy podpory žákům: žáci se zdravotním postižením
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
V blízkosti školy: sport, ZUŠ, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, individuální schůzky
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Sídliště 429
Obec: Toužim
Kraj: Karlovarský
PSČ: 364 01
Kontakt na školu: Telefon: 353 312 330
IZO:115200622
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ne
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 20
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 12:00 - 15:00
Způsob informování zákonných zástupců: telefonicky, osobně při předávání žáků, vnitřní informační systém
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Sídliště 429
Obec: Toužim
Kraj: Karlovarský
PSČ: 364 01
Kontakt na školu: Telefon: 353 312 330
IZO:181011280
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Bufet: ne
Nápojové/potravinové automaty: ne