Logo školy

4. základní škola Plzeň, Kralovická 12, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:4. základní škola Plzeň, Kralovická 12, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Kralovická 12
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 323 00
Ředitel:Mgr. Jitka Mejcharová
Kontakt na školu Telefon: 378 028 350
Email: skola@zs4.plzen-edu.cz
Web: http://sweb.cz/4.zakladni_skola
IČ:49777530
RED-IZO:600069648
Zřizovatel:Statutární město Plzeň
Typ zřizovatele:Obec
základní škola
Adresa: Ulice: Kralovická 12
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 323 00
Kontakt na školu: Telefon: 378 028 350
Fax: 378 028 389
IZO:049777530
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Aktuální počet žáků: 730
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2019
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 2.4.2019
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Vstup do školy umožněn od: 7:40
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: jazykové, přírodovědné, matematické, sportovní
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, hudební výchova, výtvarná výchova, zeměpis, dějepis, cizí jazyky, chemie, fyzika, ICT, biologie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: sportovní areál (atletika), v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, posilovna, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): škola v přírodě/ozdravné pobyty, sportovní dny, exkurze, tématické/projektové dny, výlety, návštěvy kulturních akcí, adaptační kurzy
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: bruslení, lyžování, plavání, cyklistický kurz
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, výchovný poradce, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Služby žákům
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: hudební, výtvarné (např. malování, keramika), ICT, rukodělné, taneční, jazykové, sportovní
Místo pro trávení volného času: zahrada, herna
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školní informační systém, konzultační hodiny, třídní schůzky, žákovská knížka (elektronická), žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Kralovická 12
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 323 28
Kontakt na školu: Telefon: 377 525 464
Fax: 377 525 468
IZO:115400028
Školní klub
Adresa: Ulice: Kralovická 12
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 323 28
Kontakt na školu: Telefon: 377 525 464
Fax: 377 525 468
IZO:150067941
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Kralovická 12
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 323 28
Kontakt na školu: Telefon: 377 525 464
Fax: 377 525 468
IZO:103004173