Logo školy

4. základní škola Plzeň, Kralovická 12, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:4. základní škola Plzeň, Kralovická 12, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Kralovická 12
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 323 00
Ředitel:Mgr. Jitka Mejcharová
Kontakt na školu Telefon: 378 028 350
Email: skola@zs4.plzen-edu.cz
Web: http://sweb.cz/4.zakladni_skola
IČ:49777530
RED-IZO:600069648
Zřizovatel:Statutární město Plzeň
Typ zřizovatele:Obec
základní škola
Adresa: Ulice: Kralovická 12
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 323 00
Kontakt na školu: Telefon: 378 028 350
IZO:049777530
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Aktuální počet žáků: 771
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 3.4.2023
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 4.4.2023
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby, vstup na elektronický čip, kamerový systém
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Vstup do školy umožněn od: 7:40
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: matematické, přírodovědné, sportovní, jazykové
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, fyzika, chemie, cizí jazyky, výtvarná výchova, hudební výchova, biologie, zeměpis, dějepis, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy, sportovní areál (atletika), posilovna
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, exkurze, tématické/projektové dny, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, adaptační kurzy, výlety
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: cyklistický kurz, bruslení, lyžování, plavání
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, asistent pedagoga, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Služby žákům
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: hudební, jazykové, rukodělné, ICT, taneční, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní
Místo pro trávení volného času: herna, zahrada
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), školní informační systém, konzultační hodiny, žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, e-omluvenka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, přehled klasifikace
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Kralovická 12
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 323 28
Kontakt na školu: Telefon: 377 525 464
IZO:115400028
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ne
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Odpolední provoz: ano
Způsob informování zákonných zástupců: e-mailová komunikace, vnitřní informační systém, webové stránky
Školní klub
Adresa: Ulice: Kralovická 12
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 323 28
Kontakt na školu: Telefon: 377 525 464
IZO:150067941
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Kralovická 12
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 323 28
Kontakt na školu: Telefon: 377 525 464
IZO:103004173
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ano