Logo školy

Masarykova základní škola Plzeň, Jiráskovo náměstí 10, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Masarykova základní škola Plzeň, Jiráskovo náměstí 10, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Jiráskovo náměstí 10
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 326 00
Ředitel:PaedDr. Antonín Herrmann
Kontakt na školu Telefon: 378 028 680
Email: skola@mzs.plzen-edu.cz
Web: www.masarykovazs.cz
IČ:68784589
RED-IZO:600069737
Zřizovatel:Statutární město Plzeň
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Jiráskovo náměstí 10
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 326 00
Kontakt na školu: Telefon: 378 028 680
Fax: 378 028 695
IZO:102228388
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Aktuální počet žáků: 293
Dny otevřených dveří (termín/y): 8.4.2015
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: tramvaj č. 1 nebo č. 2
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Zaměření: informatika
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, výtvarná výchova, hudební výchova, cizí jazyky, ICT, chemie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, výlety, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: francouzský, německý, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, školní metodik prevence, výchovný poradce
Školní družina: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve třídách, učebny ICT
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), hudební, přírodovědné, technické, rukodělné, zdravotnické, jazykové, sportovní
Místo pro trávení volného času: hřiště, školní dvůr, zahrada
V blízkosti školy: ZUŠ, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), žákovská knížka (papírová)
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Jiráskovo náměstí 10
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 326 00
Kontakt na školu: Telefon: 377 448 662-3
Fax: 377 448 663
IZO:115400281
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Jiráskovo náměstí 10
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 326 00
Kontakt na školu: Telefon: 377 448 662-3
Fax: 377 448 663
IZO:102664234