Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Dubnice, okres Česká Lípa, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Dubnice, okres Česká Lípa, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice:
Obec: Dubnice 240
Kraj: Liberecký
PSČ: 471 26
Ředitel:Mgr. Jaroslava Hujková
Kontakt na školu Telefon: 487 851 598
Email: skoladubnice@seznam.cz
Web: http://www.zsdubnice.estranky.cz
IČ:72742631
RED-IZO:600075044
Zřizovatel:Obec Dubnice
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice:
Obec: Dubnice čp. 243
Kraj: Liberecký
PSČ: 471 26
Kontakt na školu: Telefon: 487 851 915
IZO:107560267
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Dubnice 240
Kraj: Liberecký
PSČ: 471 26
Kontakt na školu: Telefon: 487 851 598
IZO:116000104
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 55
Aktuální počet žáků: 46
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2021
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy:
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 6.00
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: jazykové, všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: hudební výchova, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): jarmarky a dílny, besedy a přednášky pro veřejnost, sportovní dny, exkurze, výlety, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, plesy, besídky/akademie, škola v přírodě/ozdravné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: výuka založená na činnostním učení
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Čtení pomáhá (Martin Roman), Světová škola (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: Doučování, logopedická a dyslektická náprava, příprava na přijímací zkoušky na gymnázium
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, logoped, asistent pedagoga, speciální pedagog
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Interaktivní tabule v každé třídě + počítačová učebna
Zájmové činnosti: hudební, ICT, jazykové, sportovní, výtvarné (např. malování, keramika)
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, studovna/knihovna, hřiště
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, webové stránky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny, besedy o vzdělávání
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Dubnice 240
Kraj: Liberecký
PSČ: 471 26
Kontakt na školu: Telefon: 487 851 598
IZO:116000660
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Dubnice čp. 243
Kraj: Liberecký
PSČ: 471 26
Kontakt na školu: Telefon: 487 851 915
IZO:102617970