Logo školy

Základní škola a Mateřská škola, Raspenava, okres Liberec - příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola, Raspenava, okres Liberec - příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Fučíkova 430
Obec: Raspenava
Kraj: Liberecký
PSČ: 464 01
Ředitel:Mgr. Petr Chvojka
Kontakt na školu Telefon: 482 319 003
Email: skola@skolaraspenava.net
Web: http://www.skolaraspenava.cz
IČ:72744189
RED-IZO:600080064
Zřizovatel:Město Raspenava
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Luhová 160
Obec: Raspenava
Kraj: Liberecký
PSČ: 463 61
Kontakt na školu: Telefon: 482 319 003
Fax: 482 319 003
IZO:107565099
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 95
Aktuální počet dětí: 93
Dny otevřených dveří (termín/y): nemáme
Kritéria příjímacího řízení: Kritéria pro přijetí dětí 2020.docx (46,9 KB)
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 400
Škola je otevřena od: 6:00
Měsíční poplatek/školné v Kč: 210
Školní vzdělávací program: Školní vzdělávací program.pdf (252,9 KB)
Školní řád: Sm 35 MŠ Školní řád.pdf (329,7 KB)
Hodnocení činnosti školy: MŠ_Evaluace.pdf (232,9 KB)
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: Výtvarná výchova
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, bazén
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, soutěže pro rodiče s dětmi, škola v přírodě/ozdravné pobyty, tématické/projektové dny, besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny
Domácí spolupráce: Klub důchodců, základní škola, Domov Raspenava,Hasičský záchranný sbor, divadlo Matýsek
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání, lyžování
Specifické formy podpory dětem: Podpora dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
Přítomnost specialistů: logoped
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, nástěnka v mateřské škole, individuální schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice: Fučíkova 430
Obec: Raspenava
Kraj: Liberecký
PSČ: 463 61
Kontakt na školu: Telefon: 482 319 003
Fax: 482 319 003
IZO:102241198
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 275
Aktuální počet žáků: 231
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 8.4.2019
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 12.4.2021
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: Dohled pedagogů
Umístění školy v obci: rušná ulice, klidná ulice
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 350
Vstup do školy umožněn od: 7:45
Začátek první vyučovací hodiny: 8:05
Školní vzdělávací program: ŠVP.zip (9901,9 KB)
Školní vzdělávací program - družina: SVP SD.doc (204,8 KB)
Školní řád: Sm 02 Školní řád změny 01_09_2020.docx (56,7 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2020.docx (8159,3 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, chemie, hudební výchova, ICT, fyzika
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, exkurze, besídky/akademie, sportovní dny, adaptační kurzy, jarmarky a dílny, tématické/projektové dny
Zapojení ve specifických programech: Škola pro demokracii
Domácí spolupráce : Zřizovatel, Policie, SVP Frýdlant
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: Harmonizační pobyt
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, splývavé čtení (Sfumato)
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Alternativní písmo:
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: 72 hodin (ČRDM)
Specifické formy podpory žákům: pomoc sociálně znevýhodněným žákům, pomoc žákům s poruchami učení
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, asistent pedagoga, školní metodik prevence, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Školní družina - rozvrh:
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin:
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: počítače s projektory ve třídách
Zájmové činnosti: sportovní, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, rukodělné
Místo pro trávení volného času: školní družina a školní klub, herna, školní dvůr
V blízkosti školy: veřejná knihovna, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školní informační systém, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny, žákovská knížka (elektronická), žákovská knížka (papírová), individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Moskevská 117
Obec: Raspenava
Kraj: Liberecký
PSČ: 463 61
Kontakt na školu: Telefon: 482 319 003
IZO:116401885
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 50,-
Umístění školní družiny: v areálu ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6:00 - 8:00
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 12:00 - 16:00
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, Škola na dlani
Školní klub
Adresa: Ulice: Moskevská 117
Obec: Raspenava
Kraj: Liberecký
PSČ: 463 61
Kontakt na školu: Telefon: 482 319 003
IZO:150008015
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školním klubu: 30,-
Umístění školního klubu: v areálu ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ne
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 13:00 - 15:30
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, Škola na dlani
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Moskevská 117
Obec: Raspenava
Kraj: Liberecký
PSČ: 463 61
Kontakt na školu: Telefon: 482 319 003
IZO:116401877
Stravování
Školní jídelna/výdejna: dále než 200 m od školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 21 - 29,-- Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Luhová 160
Obec: Raspenava
Kraj: Liberecký
PSČ: 463 61
Kontakt na školu: Telefon: 482 319 003
IZO:167100360
Stravování
Školní jídelna/výdejna: dále než 200 m od školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 21 - 29,-- Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne