Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: SNP 2304
Obec: Ústí nad Labem
Kraj: Ústecký
PSČ: 400 11
Ředitel:Mgr. Zdeněk Lutovský
Kontakt na školu Telefon: 472 773 977
Email: zssnp6@zssnp6.cz
Web: http://www.zssnp6.cz
IČ:44226233
RED-IZO:600085627
Zřizovatel:Statutární město Ústí nad Labem
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Ve Stráni 74
Obec: Ústí nad Labem
Kraj: Ústecký
PSČ: 400 01
Kontakt na školu: Telefon: 475 210 562
IZO:107569248
Základní informace
Nejvyšší povolený počet dětí: 30
Aktuální počet dětí: 24
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 15
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Škola je otevřena od: 6:00
Měsíční poplatek/školné v Kč: 450
Školní vzdělávací program: ŠVP_PV- platné od 1.9.2021.doc (443,4 KB)
Školní řád: dodatek č. 2 k 7-2018 ŠŘ pro MŠ.docx (38,3 KB)
dodatek č. 1 k 7-2018 ŠŘ pro MŠ.docx (33,9 KB)
7-2018 školní řád mateřské školy.doc (249,9 KB)
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: mimo areál školy, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, exkurze, sportovní dny, výlety
Domácí spolupráce: UJEP (jsme fakultní škola)
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: návštěvy solné jeskyně
Přítomnost specialistů: v rámci šablon - školní asistent
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice: SNP 2304
Obec: Ústí nad Labem
Kraj: Ústecký
PSČ: 400 11
Kontakt na školu: Telefon: 472 773 977
IZO:044226233
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 680
Aktuální počet žáků: 660
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby, kamerový systém
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: 15, 51, 52, 53, 55, 453
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7:40
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Koncepce školy: SNP Strategický_plán_rozvoje_školy.docx (90,6 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP ZV od 1. 9. 2020.docx (428,2 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP ŠD od 1.9.2020.doc (145,4 KB)
Školní řád: dodatek č. 1 k 6-2018 ŠŘ.docx (36 KB)
6-2018 Školní řád ZŠ.doc (371,2 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční_zpráva_1920.doc (385,5 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: jazykové
Speciálně vybavené odborné učebny: výtvarná výchova, hudební výchova, chemie, knihovna, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, exkurze, tématické/projektové dny, besídky/akademie, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, jarmarky a dílny, adaptační kurzy, zahradní slavnosti, výlety
Certifikáty škol: Škola pro udržitelný rozvoj
Domácí spolupráce : UJEP (jsme fakultní škola)
Mezinárodní spolupráce: projekty v rámci aktivity eTwinning
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, turistika, plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Alternativní písmo: comenia script
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Čtení pomáhá (Martin Roman), Škola pro udržitelný život (SEVER)
Specifické formy podpory žákům: speciálně pedagogická péče pro žáky se SVP, diferencovaná výuka věnovaná nadaným žákům
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, výchovný poradce, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v části školy, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: hudební, jazykové, rukodělné, ICT, literárně-dramatické, taneční, přírodovědné, společenské hry, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní
Místo pro trávení volného času: hřiště, zahrada, školní dvůr, studovna/knihovna
V blízkosti školy: ZUŠ, DDM/středisko volného času, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky, školní televize
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, e-omluvenka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost editace osobních údajů žáka
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: SNP 2304/6
Obec: Ústí nad Labem
Kraj: Ústecký
PSČ: 400 11
Kontakt na školu: Telefon: 472 773 977
IZO:116900032
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 250 Kč/měsíc
Umístění školní družiny: v areálu ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6:00-8:00
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11:30-17:00
Způsob informování zákonných zástupců: e-mailová komunikace, schůzky, webové stránky
Školní jídelna
Adresa: Ulice: SNP 2304/6
Obec: Ústí nad Labem
Kraj: Ústecký
PSČ: 400 11
Kontakt na školu: Telefon: 472 773 977
IZO:102765766
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v areálu školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 24-28
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ne