Zde může být obrázek školy.

Základní škola Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Rabasova 3282
Obec: Ústí nad Labem
Kraj: Ústecký
PSČ: 400 11
Ředitel:Mgr. Michal Kapoun
Kontakt na školu Telefon: 477 753 617
Email: info@zsrabasova.cz
Web: http://www.zsrabasova.cz/
IČ:44553145
RED-IZO:600085643
Zřizovatel:Statutární město Ústí nad Labem
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Rabasova 3282
Obec: Ústí nad Labem
Kraj: Ústecký
PSČ: 400 11
Kontakt na školu: Telefon: 477 753 617
Fax: 477 753 616
IZO:102517169
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 620
Aktuální počet žáků: 524
Dny otevřených dveří (termín/y): 18. a 19.1.2016
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 18.1.2016
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 19.1.2016
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: periferie
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: tolejbus č. 53 a 54 - zastávka Poláčkova, autobus č. 5 - zastávka Stříbrníky
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: ulice Kmochova
Začátek první vyučovací hodiny: 8,00
Roční školné v Kč: 0
Poslední výroční zpráva: vyr-zprava-zsrabasova 2014-15-final.pdf (825,1 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: sportovní
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, biologie, fyzika, chemie, ICT, cizí jazyky, výtvarná výchova, hudební výchova, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): škola v přírodě/ozdravné pobyty, sportovní dny, exkurze, výlety, návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie, tématické/projektové dny
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, vodácký kurz, lyžování, plavání
Metody čtení: genetická (hlásková) metoda
Alternativní písmo:
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, školní metodik prevence, výchovný poradce
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy
Zájmové činnosti: taneční, sportovní, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), ICT
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), třídní schůzky
Přípravná třída
Přípravná třída: ano
Počet přípravných tříd: 1
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 15
Umístění přípravné třídy/přípravných tříd: v budově ZŠ
Začátek výuky: 8,00
Konec výuky: 11,45
Školní družina
Adresa: Ulice: Rabasova 3282/3
Obec: Ústí nad Labem
Kraj: Ústecký
PSČ: 400 11
Kontakt na školu: Telefon: 477 753 617
IZO:116900075
Školní klub
Adresa: Ulice: Rabasova 3282/3
Obec: Ústí nad Labem
Kraj: Ústecký
PSČ: 400 11
Kontakt na školu: Telefon: 477 753 617
Fax: 477 753 616
IZO:181006529
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Rabasova 3282/3
Obec: Ústí nad Labem
Kraj: Ústecký
PSČ: 400 11
Kontakt na školu: Telefon: 477 753 615
IZO:116900431