Zde může být obrázek školy.

Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov
Adresa školy: Ulice: Komenského 151
Obec: Úpice
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 542 32
Ředitel:Mgr. Martin Zakouřil
Kontakt na školu Telefon: 499 881 138
Email: zakouril@zsbcupice.cz
Web: www.zsbcupice.cz
IČ:47463996
RED-IZO:600101941
Zřizovatel:Město Úpice
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Komenského 151
Obec: Úpice
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 542 32
Kontakt na školu: Telefon: 499 881 138
Fax: 499 884 875
IZO:047463996
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 500
Aktuální počet žáků: 323
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 4.4.2019
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 4.4.2019
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: integrovaná doprava
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 7.30
Začátek první vyučovací hodiny: 7.55
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: KONCEPCE o vývoji školy - 2018.doc (740,9 KB)
Školní vzdělávací program: Hodnocení žáků.doc (68,6 KB)
Prakticky anglicky.doc (66 KB)
Poznámky k učebnímu plánu - č.2 (od 1.9.2014).doc (44 KB)
přehled přestupkových bodů.doc (74,8 KB)
plusové body.doc (31,2 KB)
učební plán-volitelné - od 1.9.2016.doc (43,5 KB)
učební plán - od 1.9.2016.doc (57,9 KB)
Péče o dítě.doc (50,7 KB)
Seminář a praktikum ze zeměpisu 6. + 7..doc (41 KB)
Průřezová témata.doc (43,5 KB)
plán projektů.doc (32,8 KB)
Hodnocení žáků - přílohy.doc (272,4 KB)
Seminář z dějepisu.doc (56,3 KB)
charakteristika školy a ŠVP.doc (794,1 KB)
Vývoj života na Zemi.doc (46,1 KB)
Tvořivé hry.doc (17,3 KB)
týmová práce.doc (96,3 KB)
Komunikační technologie.doc (41,5 KB)
PRAKTICKÉ RADY DO ŽIVOTA - půl roku.doc (47,1 KB)
retorika.doc (45,6 KB)
pokusy z fyziky a chemie.doc (48,1 KB)
pravidla silničního provozu.doc (44 KB)
Náš kraj.doc (37,9 KB)
míčové hry dívky.doc (57,3 KB)
míčové hry chlapci.doc (48,1 KB)
kutilství a opravy.doc (59,4 KB)
Úprava digitálních materiálů (6.-7.tř).doc (43 KB)
Trendy moderního věku.doc (55,3 KB)
globální problémy lidstva.doc (81,4 KB)
zeměpis 8.doc (49,7 KB)
Cvičení s hudbou (4. - 5.tř.).docx (17,1 KB)
PŘÍRODOPISNÁ PRAKTIKA.doc (34,3 KB)
PRAKTICKÉ RADY DO ŽIVOTA.doc (65 KB)
hrátky s čísly.doc (31,2 KB)
Prakticky anglicky.doc (59,4 KB)
Míčové hry dívky.doc (50,2 KB)
Míčové hry chlapci.doc (47,1 KB)
Jak žít ve společnosti (6. - 7.tř.).doc (45,6 KB)
Evropa a my.doc (45,1 KB)
Estetika dramatická II.doc (41,5 KB)
Estetická výchova (6. - 7.tř.).doc (41 KB)
astronomie.doc (60,4 KB)
Výtvarná tvorba.doc (51,7 KB)
Region Jestřebí hory.doc (54,3 KB)
první pomoc.doc (45,6 KB)
naše město.doc (37,9 KB)
kopaná.doc (42,5 KB)
Čj 8.doc (73,2 KB)
ČJ 1.doc (41 KB)
Florbal (vol.).docx (22,8 KB)
dopravní výchova.doc (33,8 KB)
aerobik.doc (43,5 KB)
základy společ. chování.doc (51,7 KB)
Sportovní hry 3.r..doc (49,2 KB)
Rok v přírodě - osnovy.doc (36,4 KB)
Hrajeme si a zpíváme.doc (33,3 KB)
zeměpis 7.doc (53,2 KB)
Člověk a svět práce 7 + 8 + 9.doc (45,1 KB)
Poznáváme a tvoříme.doc (33,8 KB)
Člověk a svět práce 7. + 8.+-9. ročník nově upravené červen 2014.doc (47,6 KB)
ČJ 3.doc (54,3 KB)
Čj 9.doc (71,7 KB)
ČJ 5.doc (49,7 KB)
Čj 7.doc (74,8 KB)
ČJ 6.doc (71,2 KB)
výtvarná výchova 6. - 9. ročník.doc (49,7 KB)
Výchova ke zdraví 9.doc (52,2 KB)
zeměpis 6.doc (56,3 KB)
Výchova ke zdraví 7..doc (76,3 KB)
výchova k občanství 9.doc (37,4 KB)
Výchova ke zdraví 8.doc (74,2 KB)
Přírodopis 9.tř..doc (57,3 KB)
Přírodopis 8..doc (68,6 KB)
výchova k občanství 8.doc (40,4 KB)
výchova k občanství 7.doc (36,9 KB)
výchova k občanství 6.doc (41,5 KB)
tělesná výchova 9.doc (38,4 KB)
tělesná výchova 8.doc (37,9 KB)
tělesná výchova 7.doc (39,4 KB)
tělesná výchova 6.doc (35,3 KB)
přírodopis 6.doc (51,2 KB)
fyzika 8.doc (46,1 KB)
přírodopis 7.doc (49,7 KB)
hudební výchova 6.doc (38,4 KB)
NJ (druhý jazyk) - 9.docx (17,8 KB)
NJ (druhý jazyk) - 8.doc (51,2 KB)
Matematika7.doc (52,2 KB)
Matematika 9.doc (45,1 KB)
Matematika 8.doc (53,2 KB)
Matematika 6.doc (44 KB)
ICT 6. + 7..doc (49,7 KB)
hudební výchova 9.doc (35,3 KB)
hudební výchova 8.doc (36,9 KB)
hudební výchova 7.doc (35,3 KB)
Dějepis 6.doc (39,4 KB)
fyzika 9.doc (56,8 KB)
fyzika 6.doc (59,4 KB)
fyzika 7.doc (46,1 KB)
Dějepis 8.doc (43,5 KB)
Dějepis 9.doc (35,8 KB)
chemie 8.doc (60,4 KB)
Dějepis 7.doc (45,1 KB)
Anglický jazyk 3.doc (129,5 KB)
chemie 9.doc (58,9 KB)
anglický jazyk 8.doc (95,7 KB)
anglický jazyk 9.doc (97,8 KB)
anglický jazyk 6.doc (83,5 KB)
anglický jazyk 7.doc (87 KB)
Člověk a jeho svět IV.docx (14,5 KB)
Člověk a jeho svět V.doc (43,5 KB)
Člověk a jeho svět II.doc (40,4 KB)
Člověk a jeho svět III.doc (42 KB)
hudební výchova 2.doc (33,8 KB)
Člověk a jeho svět I.doc (42,5 KB)
tělesná výchova 3. - 5. ročník.doc (57,9 KB)
ČJ 4.doc (50,7 KB)
Anglický jazyk 4.doc (118,8 KB)
ČJ 2.doc (50,2 KB)
Matematika5.doc (44 KB)
Vv + ČSP 4. - 5. ročník.doc (53,8 KB)
Vv + ČSP 1. - 3. ročník.doc (43 KB)
hudební výchova 3.doc (35,3 KB)
tělesná výchova 1. - 2. ročník.DOC (57,3 KB)
Anglický jazyk 5.doc (142,3 KB)
Matematika4.doc (37,9 KB)
Matematika3.doc (42,5 KB)
Matematika2.doc (38,9 KB)
Matematika1.doc (41 KB)
ICT 5..doc (52,7 KB)
hudební výchova 5.doc (37,9 KB)
hudební výchova 4.doc (35,3 KB)
hudební výchova 1.doc (35,3 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP školní družina.doc (1451,5 KB)
Školní řád: Školní řád 1.9.2018 - celý.doc (314,9 KB)
Poslední výroční zpráva: výroční zpráva ZŠ Bří Čapků 2017-2018.doc (800,3 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, praktické vyučování, ICT, fyzika, chemie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): adaptační kurzy, exkurze, výlety, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, školní metodik prevence, výchovný poradce, logoped, školní psycholog
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Školní družina - rozvrh: rozvrh - školní družina.pdf (224,1 KB)
Školní klub - rozvrh: rozvrh školního klubu a kmihovny.pdf (98,2 KB)
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin: rozvrh tříd.pdf (1501,6 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve třídách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: jazykové, sportovní, výtvarné (např. malování, keramika), rukodělné, hudební, zdravotnické, ICT
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: ZUŠ, veřejná knihovna, kultura, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: profil školy na sociálních sítích, školní časopis/newsletter, konzultační hodiny, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), třídní schůzky
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Komenského 151
Obec: Úpice
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 542 32
Kontakt na školu: Telefon: 499 881 138
Fax: 499 884 875
IZO:117900354
Školní klub
Adresa: Ulice: Komenského 151
Obec: Úpice
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 542 32
Kontakt na školu: Telefon: 499 881 138
Fax: 499 884 875
IZO:150074140
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Komenského 151
Obec: Úpice
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 542 32
Kontakt na školu: Telefon: 499 881 138
Fax: 499 884 875
IZO:102906718