Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Benešov, okres Blansko, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Benešov, okres Blansko, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice:
Obec: Benešov 155
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 679 53
Ředitel:Mgr. Lubomír Šín
Kontakt na školu Telefon: 516 467 208
Email: reditel@zsbenesov.cz
Web: www.zsbenesov.cz
IČ:62077520
RED-IZO:600106152
Zřizovatel:Obec Benešov
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice:
Obec: Benešov 155
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 679 53
Kontakt na školu: Telefon: 516 467 208
IZO:107600706
Základní informace
Nejvyšší povolený počet dětí: 25
Aktuální počet dětí: 24
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: klidová zóna, periferie
Dopravní dostupnost: autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: IDOS
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Škola je otevřena od: 6:15
Měsíční poplatek/školné v Kč: 300
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, výlety, tématické/projektové dny, besídky/akademie, exkurze
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Benešov 155
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 679 53
Kontakt na školu: Telefon: 516 467 208
IZO:102007390
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 200
Aktuální počet žáků: 160
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 13.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 13.4.2021
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: periferie, klidová zóna
Dopravní dostupnost: autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: IDOS
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 6,50
Začátek první vyučovací hodiny: 7,10
Roční školné v Kč: 0
Školní řád: školní řád 2020.pdf (681,2 KB)
Poslední výroční zpráva: výroční zpráva 2019-2020.pdf (7733,4 KB)
Charakteristika školy
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, ICT, biologie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, sportovní dny, tématické/projektové dny, besídky/akademie, výlety, návštěvy kulturních akcí
Zapojení ve specifických programech: Zelená škola
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: bruslení, lyžování, plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, asistent pedagoga, speciální pedagog
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin:
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: ICT, zdravotnické, hudební, literárně-dramatické, přírodovědné, rukodělné, jazykové, sportovní
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, zahrada, hřiště, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: veřejná knihovna, ZUŠ, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická)
Funkce školního informačního systému: přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, e-nástěnka, možnost editace osobních údajů žáka
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Benešov 155
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 679 53
Kontakt na školu: Telefon: 516 467 208
IZO:118100025
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 60 Kč
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ne
Provozní doba
Ranní provoz: ne
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11:00 - 16:30
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, e-mailová komunikace
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Benešov 155
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 679 53
Kontakt na školu: Telefon: 516 467 208
IZO:103255991
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ne