Logo školy

Základní škola a Mateřská škola Brno, Merhautova 37, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Brno, Merhautova 37, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Merhautova 37
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 613 00
Ředitel:PaedDr. Jana Foltýnová,, Ph.D.
Kontakt na školu Telefon: 545 211 651
Email: sekretariat@zsmerhautova.cz
Web: www.zsmerhautova.cz
IČ:49466623
RED-IZO:600107973
Zřizovatel:Statutární město Brno, Městská část Brno-sever
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Merhautova 37
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 613 00
Kontakt na školu: Telefon: 545 211 651
Fax: 545 215 461
IZO:118200046
Základní škola
Adresa: Ulice: Merhautova 37
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 613 00
Kontakt na školu: Telefon: 545 211 651
Fax: 545 215 461
IZO:049466623
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 1200
Aktuální počet žáků: 558
Dny otevřených dveří (termín/y): 9. - 10. 4. 2019
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 5.4.2019
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 26.4.2018
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: tramvaj číslo 3, 5, 9, 11.
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 30
Vstup do školy umožněn od: 7.40 hodin
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: KONCEPCE_ZŠ_a_MŠ_Merhautova_2018-2019.docx (73 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP DYNAMIKA 2018 - final.docx (1979,1 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP ŠD.doc (815,6 KB)
Školní řád: školní_řád ZŠ_18-19 s logem.doc (305,7 KB)
Poslední výroční zpráva: VZ 2017-2018 celá.doc (243,7 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, cizí jazyky, chemie, fyzika, hudební výchova, praktické vyučování, knihovna, biologie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): jarmarky a dílny, adaptační kurzy, besedy a přednášky pro veřejnost, plesy, exkurze, výlety, besídky/akademie, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty
Zapojení ve specifických programech: Otevřená škola, Tvořivá škola, Kvalitní škola.
Certifikáty škol: Kvalitní škola od srpna 2018.
Domácí spolupráce : Fakultní škola PdF MU, Fakulta sportovních studií MU, Mendelova univerzita, SSŠ Brno, IQ Roma servis, DROM, Českobritská o.p.s., Muzeum romské kultury, Policie ČR, Městská policie.
Mezinárodní spolupráce: ZŠ Helpa - SR, ZŠ Šalla - SR.
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání
Metody čtení: čtenářská dílna, analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Alternativní písmo:
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Celé Česko čte dětem (CČČD)
Specifické formy podpory žákům: Projekt MMB - doučovatelé, asistenti pedagoga, speciální pedagogové, pedagogické intervence, speciální pedagogické péče.
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, školní psycholog, speciální pedagog, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Školní družina - rozvrh: ROZVRH SKOLNI DRUZINY.doc (27,1 KB)
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin: PDF 18-19.pdf (114,9 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Ve všech učebnách, kde je nainstalována interaktivní tabule.
Zájmové činnosti: literárně-dramatické, hudební, společenské hry, sportovní, taneční
Místo pro trávení volného času: hřiště, vyhrazená učebna, studovna/knihovna, herna
V blízkosti školy: veřejná knihovna, ZUŠ, kultura, sport, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, školní informační systém, žákovská knížka (papírová), individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, profil školy na sociálních sítích, besedy o vzdělávání, konzultační hodiny, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák)
Funkce školního informačního systému: výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost platby/přehled zaplacení
Přípravná třída
Přípravná třída: ano
Počet přípravných tříd: 3
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 15
Umístění přípravné třídy/přípravných tříd: v budově ZŠ
Začátek výuky: 8,00 hodin
Konec výuky: 11,40 hodin
ŠVP: ŠVP přípravných tříd.doc (499,2 KB)
Školní družina
Adresa: Ulice: Merhautova 37
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 613 00
Kontakt na školu: Telefon: 545 211 651
Fax: 545 215 461
IZO:118200054
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Merhautova 37
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 613 00
Kontakt na školu: Telefon: 545 211 651
Fax: 545 215 461
IZO:103067175
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Vranovská 17
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 614 00
Kontakt na školu: Telefon: 545 577 686
IZO:118201328