Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Nová Ves, okres Brno-venkov příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Nová Ves, okres Brno-venkov příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Nová Ves 18
Obec: Ivančice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 664 91
Ředitel:Mgr. Pavla Procházková
Kontakt na školu Telefon: 546 423 202
Mobil: 721 122 400
Email: zsamsnovaves@seznam.cz
Web: https://www.novaveszsams.cz/
IČ:75003805
RED-IZO:600110851
Zřizovatel:Obec Nová Ves
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Nová Ves 225
Obec: Oslavany
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 664 12
Kontakt na školu: Telefon: 546 423 225
IZO:150042078
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 50
Aktuální počet dětí: 45
Dny otevřených dveří (termín/y): 6.11.2021
Kritéria příjímacího řízení: 02 kritéria pro přijetí dětí pro školní rok - nový.pdf (203,2 KB)
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: 423
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Škola je otevřena od: 6:00
Měsíční poplatek/školné v Kč: 200
Koncepce školy: plan_dlouhodoby 2020-2023.pdf (185,4 KB)
Školní řád: Školní řád mateřské školy - 2021.pdf (236,1 KB)
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: bazén, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): zahradní slavnosti, výlety, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie, tématické/projektové dny
Zapojení ve specifických programech: Se Sokolem do života
Domácí spolupráce: Policie ČR
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: turistika, plavání
Specifické formy podpory dětem: Dle individuálních potřeb dítěte.
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školní informační systém, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka, možnost editace osobních údajů žáka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přihlašování na akce, přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva
Základní škola
Adresa: Ulice: Nová Ves 18
Obec: Ivančice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 664 91
Kontakt na školu: Telefon: 546 423 202
IZO:102179409
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 65
Aktuální počet žáků: 40
Dny otevřených dveří (termín/y): 6.11.2021
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 28.3.2022
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 7.4.2022
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: 423
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 20
Vstup do školy umožněn od: 6,15 h
Začátek první vyučovací hodiny: 7,45 h
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: plan_dlouhodoby 2020-2023.pdf (185,4 KB)
Školní vzdělávací program: SVP aktualniPL.pdf (1277 KB)
Školní vzdělávací program - družina: švp-školni-družina aktuální.pdf (4369,9 KB)
Školní řád: ŠŘ od 01012021.pdf (521,3 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva ZŠ 2020-2021 nová.pdf (430,2 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): jarmarky a dílny, besídky/akademie, tématické/projektové dny, sportovní dny, výlety
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin: rozvrh 2021-2022.pdf (178,7 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: hudební, rukodělné, přírodovědné, ICT, výtvarné (např. malování, keramika)
Místo pro trávení volného času: hřiště
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, konzultační hodiny, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: e-nástěnka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-omluvenka, přehled klasifikace, přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Počet přípravných tříd: 0
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 0
Začátek výuky: 0
Konec výuky: 0
Školní družina
Adresa: Ulice: Nová Ves 18
Obec: Oslavany
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 664 12
Kontakt na školu: Telefon: 546 423 202
IZO:118300415
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Nová Ves 225
Obec: Oslavany
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 664 12
Kontakt na školu: Telefon: 546 423 225
IZO:150042086
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Nová Ves 18
Obec: Oslavany
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 664 12
Kontakt na školu: Telefon: 546 423 202
IZO:150073305