Zde může být obrázek školy.

Základní škola Zlín, Mikoláše Alše 558, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Zlín, Mikoláše Alše 558, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Mikoláše Alše 558
Obec: Zlín
Kraj: Zlínský
PSČ: 761 73
Ředitel:Mgr. Alena Grajciarová
Kontakt na školu Telefon: 577 431 387
Email: zsmalse@zsmalse.cz
Web: www.zsmalse.cz
IČ:71008144
RED-IZO:600114112
Zřizovatel:Statutární město Zlín
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Mikoláše Alše 558
Obec: Zlín
Kraj: Zlínský
PSČ: 761 73
Kontakt na školu: Telefon: 577 431 387
IZO:102319499
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 480
Aktuální počet žáků: 476
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2022
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2022
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, kamerový systém
Umístění školy v obci: klidná ulice, klidová zóna
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: trolejbus č. 4, 5
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Vstup do školy umožněn od: 7:15
Začátek první vyučovací hodiny: 7:50
Možnost získat stipendium: ne
Školní vzdělávací program - družina:
Školní řád: skolni_rad_2020_2021.pdf (674,9 KB)
Poslední výroční zpráva: VZ_2020_2021.pdf (621,7 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: ekologické, všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, ICT, výtvarná výchova, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, exkurze, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, adaptační kurzy, zahradní slavnosti
Zapojení ve specifických programech: Ekoškola, Zdravá škola, EU peníze školám, Ovoce do škol, Recyklohraní, Skutečně zdravá škola
Certifikáty škol: Rodiče vítáni, Ekoškola, Škola pro udržitelný rozvoj, Škola podporující zdraví
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, turistika
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, splývavé čtení (Sfumato)
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum), Celé Česko čte dětem (CČČD), Čtení pomáhá (Martin Roman)
Přítomnost specialistů: logoped, školní metodik prevence, výchovný poradce, speciální pedagog, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku:
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, přírodovědné, hudební, literárně-dramatické, zdravotnické
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště, studovna/knihovna
V blízkosti školy: ZUŠ, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, besedy o vzdělávání
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, e-nástěnka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Počet přípravných tříd: 0
Školní družina
Adresa: Ulice: Mikoláše Alše 558
Obec: Zlín
Kraj: Zlínský
PSČ: 761 73
Kontakt na školu: Telefon: 577 431 309
Fax: 577 431 387
IZO:118500457
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Mikoláše Alše 558
Obec: Zlín
Kraj: Zlínský
PSČ: 761 73
Kontakt na školu: Telefon: 577 220 205
Fax: 577 431 387
IZO:103107401