Zde může být obrázek školy.

Základní škola Zlín, Mikoláše Alše 558, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Zlín, Mikoláše Alše 558, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Mikoláše Alše 558
Obec: Zlín
Kraj: Zlínský
PSČ: 761 73
Ředitel:Mgr. Alena Grajciarová
Kontakt na školu Telefon: 577 431 387
Email: zsmalse@zsmalse.cz
Web: www.zsmalse.cz
IČ:71008144
RED-IZO:600114112
Zřizovatel:Statutární město Zlín
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Mikoláše Alše 558
Obec: Zlín
Kraj: Zlínský
PSČ: 761 73
Kontakt na školu: Telefon: 577 431 387
IZO:102319499
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 510
Aktuální počet žáků: 510
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2022
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2022
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: klidná ulice, klidová zóna
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: trolejbus č. 4, 5
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Vstup do školy umožněn od: 7:15
Začátek první vyučovací hodiny: 7:50
Možnost získat stipendium: ne
Školní vzdělávací program - družina:
Školní řád: skolni_rad_2020_2021.pdf (674,9 KB)
Poslední výroční zpráva: VZ_2020_2021.pdf (621,7 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné, ekologické
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, praktické vyučování, knihovna, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, exkurze, tématické/projektové dny, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, adaptační kurzy, plesy, zahradní slavnosti, výlety
Zapojení ve specifických programech: Ekoškola, Zdravá škola, EU peníze školám, Ovoce do škol, Recyklohraní, Skutečně zdravá škola
Certifikáty škol: Ekoškola, Škola pro udržitelný rozvoj, Škola podporující zdraví, Rodiče vítáni
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, turistika, plavání
Metody čtení: splývavé čtení (Sfumato), analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum), Čtení pomáhá (Martin Roman), Celé Česko čte dětem (CČČD)
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, asistent pedagoga, speciální pedagog, logoped, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku:
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: zdravotnické, přírodovědné, literárně-dramatické, jazykové, hudební, sportovní
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, zahrada, hřiště
V blízkosti školy: ZUŠ, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, školní informační systém, konzultační hodiny, žákovská knížka (elektronická), besedy o vzdělávání, třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: e-nástěnka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-omluvenka, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Počet přípravných tříd: 0
Školní družina
Adresa: Ulice: Mikoláše Alše 558
Obec: Zlín
Kraj: Zlínský
PSČ: 761 73
Kontakt na školu: Telefon: 577 431 309
IZO:118500457
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Mikoláše Alše 558
Obec: Zlín
Kraj: Zlínský
PSČ: 761 73
Kontakt na školu: Telefon: 577 220 205
IZO:103107401
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ano
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne