Zde může být obrázek školy.

Základní škola a mateřská škola Provodov, okres Zlín

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a mateřská škola Provodov, okres Zlín
Adresa školy: Ulice: Provodov 90
Obec: Březůvky
Kraj: Zlínský
PSČ: 763 45
Ředitel:Mgr. Jana Černá
Kontakt na školu Telefon: 571 165 506
Email: zsprovodov@email.cz
Web: http://skola.provodov.cz/
IČ:75020432
RED-IZO:600114333
Zřizovatel:Obec Provodov
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Provodov 90
Obec: Březůvky
Kraj: Zlínský
PSČ: 763 45
Kontakt na školu: Telefon: 577 994 056
IZO:173101852
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 28
Aktuální počet dětí: 26
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Škola je otevřena od: 6:00 -16:00
Měsíční poplatek/školné v Kč: 400
Školní vzdělávací program: ŠVP PV k 1.9.2021.docx (119,4 KB)
Školní řád: Školní řád MŠ 2022.docm (52,2 KB)
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: venkovní hřiště, mimo areál školy, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, exkurze, besídky/akademie, výlety, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice: Provodov 90
Obec: Březůvky
Kraj: Zlínský
PSČ: 763 45
Kontakt na školu: Telefon: 577 994 056
IZO:102307997
Základní informace
Velikost školy: neúplná ZŠ s alespoň jednou třídou, v níž se děti různých věkových kategorií, resp. různých ročníků, vzdělávají společně
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 40
Aktuální počet žáků: 28
Dny otevřených dveří (termín/y): leden
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: dálkový telefon s dálkovým otevíráním
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 6:40
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Možnost získat stipendium: ne
Školní vzdělávací program: ŠVPZV-1 OD 1.9.2022 pdf.doc (307,7 KB)
ŠVP ŠD 2022.doc (94,7 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP ŠD 2022.doc (94,7 KB)
Školní řád: Školní řád ZŠ 2022.docx (83,7 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2021-2022.docx (11568,1 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, sportovní areál (atletika), mimo areál školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, exkurze, besídky/akademie, jarmarky a dílny, besedy a přednášky pro veřejnost, výlety
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: výuka založená na činnostním učení
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Čtení pomáhá (Martin Roman)
Specifické formy podpory žákům: slabší žáci, žáci s podpůrnými opatřeními
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, speciální pedagog
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: jazykové, hudební, taneční, sportovní
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, zahrada, hřiště
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna, kultura, ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny, žákovská knížka (papírová), třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), individuální schůzky, třídní schůzky
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Provodov 90
Obec: Březůvky
Kraj: Zlínský
PSČ: 763 45
Kontakt na školu: Telefon: 577 994 056
IZO:150025718
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 60
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6:40-7:40
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 12:00-16:15
Způsob informování zákonných zástupců: schůzky, webové stránky, e-mailová komunikace
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Provodov 90
Obec: Březůvky
Kraj: Zlínský
PSČ: 763 45
Kontakt na školu: Telefon: 577 994 056
IZO:173101861
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ano
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: č.p. 252
Obec: Provodov
Kraj: Zlínský
PSČ: 763 45
Kontakt na školu:
IZO:181082195
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ano
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne