Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Vysoké Pole, okres Zlín, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Vysoké Pole, okres Zlín, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Vysoké Pole 227
Obec: Újezd u Val. Klobouk
Kraj: Zlínský
PSČ: 763 25
Ředitel:Mgr. Lubomír Martinek
Kontakt na školu Telefon: 577 350 130
Email: zsvyspole@zlinedu.cz
Web: www.zs.vysokepole.cz
IČ:75021609
RED-IZO:600114368
Zřizovatel:Obec Vysoké Pole
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Vysoké Pole 227
Obec: Újezd u Val. Klobouk
Kraj: Zlínský
PSČ: 763 25
Kontakt na školu: Telefon: 577 350 130
Fax: není
IZO:107606437
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 28
Aktuální počet dětí: 27
Kritéria příjímacího řízení: Kritéria pro přijetí dítěte do MŠ.docx (15,5 KB)
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: ne
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 700
Škola je otevřena od: 6,00
Měsíční poplatek/školné v Kč: 200
Školní vzdělávací program: ŠVP_Valašský_rok_2020.doc (3204,6 KB)
Školní řád: Školní řád MŠ 2020.docx (49,5 KB)
Hodnocení činnosti školy: Závěrečné hodnocení MŠ Vysoké Pole-19-20.docx (19,2 KB)
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: bez zaměření
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, zahradní slavnosti, jarmarky a dílny, výlety, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny
Domácí spolupráce: Envicentrum Pro krajinu Vysoké Pole
Mezinárodní spolupráce: ne
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: turistika
Specifické formy podpory dětem: asistentka pedagoga pro dítě s PO
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: profil školy na sociálních sítích, telefonická komunikace s učiteli, třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice: Vysoké Pole 227
Obec: Újezd u Val. Klobouk
Kraj: Zlínský
PSČ: 763 25
Kontakt na školu: Telefon: 577 350 130
Fax: není
IZO:102319022
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 65
Aktuální počet žáků: 38
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 11.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 11.4.2021
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: periferie
Dopravní dostupnost: autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: ne
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 700
Vstup do školy umožněn od: 7,20
Začátek první vyučovací hodiny: 7,45
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: Koncepce rozvoje školy-2018-2024.docx (30,3 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP ZŠ Vysoké Pole -2020-2021.docx (919,3 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP-ŠD-2020-2021.doc (2880,5 KB)
Školní řád: 2-Školní řád ZŠ-hodnoceni_prospechu_a_chovani-8-20.docx (77,8 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva ZŠ-18-19.doc (219,1 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, výlety, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, jarmarky a dílny, sportovní dny
Domácí spolupráce : Kooperace v rámci 1. stupně ZŠ-ZŠ Drnovice, Envi centrum Vysoké Pole,
Mezinárodní spolupráce: Škola nemá mezinárodní spolupráci
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Alternativní písmo: comenia script
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Čtení pomáhá (Martin Roman)
Specifické formy podpory žákům: pedagogická intervence, předmět speciálně pedagogické péče
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Školní družina - rozvrh: 4-vnitrni rad skolni druziny.docx (31,1 KB)
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin: Rozvrh-2020-2021.xls (43 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: rukodělné, hudební, zábavné logické hry, výtvarné (např. malování, keramika), zdravotnické, chovatelské, přírodovědné
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště
V blízkosti školy: veřejná knihovna, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: konzultační hodiny, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, internetový portál ZOOM
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Počet přípravných tříd: 0
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 0
Školní družina
Adresa: Ulice: Vysoké Pole 227
Obec: Újezd u Val. Klobouk
Kraj: Zlínský
PSČ: 763 25
Kontakt na školu: Telefon: 577 350 130
Fax: není
IZO:118500643
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ne
Kritéria přijímání: 1.) Dojíždějící žáci 2.)zaměstnání rodičů 3.) věk dětí
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 30,-Kč
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Nabídka zájmových kroužků: ne
Provozní doba
Ranní provoz: ne
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11,25-15,00
Způsob informování zákonných zástupců: telefonicky, e-mailová komunikace, webové stránky
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Vysoké Pole 227
Obec: Újezd u Val. Klobouk
Kraj: Zlínský
PSČ: 763 25
Kontakt na školu: Telefon: 577 350 130
Fax: není
IZO:103119493
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 19-28
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne