Logo školy

Základní škola Vacenovice, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Vacenovice, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Na Dědině 41
Obec: Vacenovice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 696 06
Ředitel:Mgr. Liběna Lisá
Kontakt na školu Telefon: 518 376 159
Email: lib.lisa@seznam.cz
Web: www.skolavacenovice.cz
IČ:70995273
RED-IZO:600115828
Zřizovatel:Obec Vacenovice
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Vacenovice 41
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 696 06
Kontakt na školu: Telefon: 518 376 159
IZO:102391084
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 180
Aktuální počet žáků: 96
Dny otevřených dveří (termín/y): 22.1.2014, 30.4.2014
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 5.2.2014
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 14.2.2014
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: rušná ulice, centrum
Dopravní dostupnost: autobus, integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: Hodonín-Kyjov, Kyjov- Hodonín
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 20
Vstup do školy umožněn od: 7:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Koncepce školy: Koncepce školy.docx (379,5 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP.docx (316,4 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP-ŠD.doc (53,8 KB)
Školní řád: ŠKOLNÍ ŘÁD .docx (45,6 KB)
Poslední výroční zpráva: Výr.zpr. o činn. 2012-2013.docx (432,2 KB)
Charakteristika školy
Zaměření:
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety
Zapojení ve specifických programech: ne
Domácí spolupráce : školy mikroregionu Nový Dvůr, Mateřská škola Vacenovice, obec Vacenovice ,policie Dubňany, plavecká škola Ratíškovice, ZUŠ Vracov, PPP Hodonín, SPC Kyjov
Mezinárodní spolupráce: Základní škola Sološnica ( Slovensko)
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Specifické formy podpory žákům: práce s nadanými žáky a jejich účast na matematických soutěžích(Phytagoriáda, Klokan, matematická Olympiáda), itegrace žáků se zdravotním postižením a LMP
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, asistent pedagoga, logoped, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní družina - rozvrh: Rozvrh ŠD.doc (38,4 KB)
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin: Rozvrhy.pdf (3261,3 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), hudební, sportovní, taneční, rukodělné, ICT, společenské hry
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, hřiště, studovna/knihovna
V blízkosti školy: veřejná knihovna, kultura
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Vacenovice 41
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 696 06
Kontakt na školu: Telefon: 518 376 159
IZO:118600109